Panorama miasta Leszna Grupa mężczyzn, w tym Stanisław Grochowiak

Kultura w sieci

Teatr Biblioteki to wspólny projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie oraz Teatru Miejskiego w Lesznie, zrealizowany w ramach Programu Kultura w Sieci, dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Kultury. Projekt powstał jako odpowiedź na sytuację epidemiczną w Polsce, która w znaczący sposób wpłynęła na zmniejszenie i spowolnienie działalności instytucji kultury w kraju, jednocześnie zmniejszeniu uległy też same możliwości uczestnictwa w kulturze.

Dzięki Programowi Narodowego Centrum Kultury – Kultura w Sieci, zainicjowane zostały istotne zmiany w kulturze, zarówno po stronie jej tworzenia i upowszechniania, jak i po stronie odbiorców – Internet przestał być jedynie źródłem informacji o możliwości uczestnictwa w analogowych wydarzeniach kulturalnych, stał się źródłem kultury i platformą warunkująca możliwości uczestnictwa – w zmienionej formie.

Teatr Biblioteki wykorzystał potencjał kadrowy obu instytucji, ich kompetencje oraz możliwości infrastrukturalne, które bez Programu Kultura w Sieci pozostałyby niewykorzystane ze względu na pandemię.

Dzięki realizacji projektu Teatr Biblioteki powstało słuchowisko pn. Grochowiakowo, do którego scenariusz napisał Andrzej Kuźmiński na podstawie książki pn. Spacer po Lesznie Grochowiaka. W realizacji słuchowiska udział wzięli nie tylko pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie, ale również aktorzy i obsługa techniczna Teatru Miejskiego w Lesznie.

Dodatkowo, w ramach projektu stworzony został również spektakl pn. Czupurek w reżyserii Ewy Halatyn.

Słuchowisko oraz spektakl zostały szeroko udostępnione w Internecie, na niniejszej stronie, na platformie YouTube oraz portalu społecznościowym Facebook w taki sposób, że Internet stał się dla Miejskiej Biblioteki Publicznej i Teatru Miejskiego w Lesznie nośnikiem kultury, zamiast pełnić funkcję stricte informacyjną i promocyjną.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci.