Aktualności Dodano: 05 stycznia 2018

Sukces wystawy Piotra Michnikowskiego

Data rozpoczęcia: 2018-01-05
Data zakonczenia:

Sukcesem okazała się wystawa rzeźb i obrazów Piotra Michnikowskiego. Galerie "Za regałami" oraz "Lochy" z trudem pomieściły wszystkich zainteresowanych. Specjalnie dla uczestników finisażu wystawy do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie dotarły prace artysty z Poczdamu, które były prezentowane w trakcie wieczoru. Artysta swój występ zakończył zagraniem kilku utworów gitarowych w Galerii Lochy, gdzie była ustawiona część ekspozycji.

W trakcie finisazu można było nabyćprace oraz płyty Piotra Michnikowskiego. Kuratorem wystawy była Danuta Cybulska.

Piotr Michnikowski (ur. 10.11.1960) - ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, wydział Rzeźby w 1985 roku. Studiował w pracowni Jerzego Jarnuszkiewicza, także wcześniej w pracowni rzeźby u Krystiana Jarnuszkiewicza na wydziale Wzornictwa Przemysłowego. 

Eksperymentuje z różnymi materiałami i mediami. Odlewy z brązu, ceramika, kolor w rzeźbie, a także muzyka i słowo, oraz związki pomiędzy wszystkimi tymi dziedzinami są obszarami po których nieustannie porusza się jego wyobraźnia. Oprócz klasycznej małej formy rzeźbiarskiej, wykonywanej w technice odlewu na tracony wosk, oraz medali, jedną z głównych pasji jest rzeźba ceramiczna w technice raku oraz pokrewne tej technice ceramiczne obrazy, na bazie barwnych szkliw wykonywanych we własnym zakresie. Natomiast z zainteresowania muzyką i dźwiękiem wywodzą się nietypowe, autorskie instrumenty muzyczne różnego rodzaju. Nie stroni także od rysunku i klasycznego malarstwa.

Jednak wszystko to traktuje raczej jako swoisty język, narzędzie do przekazania głębszych, jak twierdzi najbardziej podstawowych treści. W każdej z jego prac kryje się refleksja i zaduma nad istotą istnienia.

"Tematem moich prac jest najczęściej radość: szczęście, spokój wewnętrzny i dobra energia.
Czerpiąc inspirację z obserwacji przeróżnych zachowań ludzi, zabaw dzieci i zwierząt,
a także z muzyki i tańca oraz ich odziaływania na uczucia, używam postaci i ich ruchu
jako środka wyrazu. Chcę zwrócić uwagę istot obcujących z moimi rzeźbami na jasną stronę
życia i na fakt, że jesteśmy czymś więcej niż fizycznym ciałem, a nasze istnienie jest
czymś więcej, niż zmaganie się z problemami" - mówi sam o sobie.


Z bardziej znaczących realizacji wykonywanych na zamówienie wymienić można małe formy rzeźbiarskie, pełniące rolę statuetek wręczanych jako nagrody na prestiżowych festiwalach filmowych i instytucjach kultury, takich jak "Nagroda Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej", "Warszawski Feniks" (nagroda Festiwalu Filmowego "Żydowskie Motywy"), statuetka "Clio" – nagroda literacka wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, statuetka "Sybilla" – nagroda firmy "Sybase", "Medal Teatru Polskiego Radia", a także oczko w głowie i powód do dumy: statuetka "Pola Negri" Polskiego Festiwalu Fimowego w Los Angeles. Ta ostatnia trafiła w ręce wielu znanych postaci światowego kina; otrzymali ją między innymi Jon Voight, Michael York, Anna Paquin, Emmanuele Seigner, Endy Garcia, Scott Wilson, Ed Harris.

Jedną z najbardziej charakterystycznych dziedzin, którymi się zajmuje, są obrazy ceramiczne. Jak sam mówi, jest to rodzaj malarstwa uprawianego przy pomocy szkliw ceramicznych zamiast farb olejnych czy wodnych. Początkowe zainteresowanie polichromią rzeźby zaowocowało wypracowaniem szeregu barwnych polew i sposobów ich nakładania na gliniane elementy, zestawiane później w płaszczyznę obrazu. Daje to efekty niemożliwe do uzyskania inną metodą.

Wspomniane wyżej instrumenty muzyczne to z jednej strony ciekawa teoria i obserwacja na temat związków pomiędzy rzeźbą i muzyką, a z drugiej nietypowe w konstrukcji instrumenty,. Są to na przykład "skrzypce" z pudłem rezonansowym z ceramiki i drewna, pozytywki ze stali, drewna i gliny, ceramiczne kazoo, albo rzeźby wydające specyficzne dźwięki ocierających się o siebie  elementów z różnych materiałów.

Dopełnieniem działań plastycznych jest twórczość literacka i muzyczna. Niewątpliwie wyniesione z domu przyzwyczajenie do piękna słowa i wrażliwość na muzykę zaowocowały tym, że napisał i pisze nadal, piosenki literackie, które sam wykonuje z akompaniamentem gitary. Dodajmy, że ponad 35-letniej, od początku będącej jego własnością – i włąsnoręcznie wyremontowanej i na bieżąco konserwowanej.