Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Lesznie

XIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Stanisława Grochowiaka

Uroczysta Gala podsumowująca XIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Stanisława Grochowiaka odbędzie się w sobotę 22 września  o godzinie 12.00 w Bibliotece Ratuszowej w Lesznie.
Konkurs jest imprezą cykliczną, organizowaną co dwa lata, począwszy od roku 1994.  Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Leszna.
Uczestnicy nadsyłają utwory w trzech różnych kategoriach do wyboru: w dziedzinie poezji, w dziedzinie prozy lub w dziedzinie dramatu. W tym roku na konkurs nadesłano rekordowe 532 prace.Jury oceniło 226 zestawów poetyckich, 233 utwory w dziedzinie prozy i 44 w dziedzinie dramatu i słuchowiska radiowego.
Organizatorami konkursu są Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie. Konkurs jest współfinansowany przez Miasto Leszno. Konkurs ma charakter otwarty, przeznaczony jest zarówno dla twórców początkujących, jak i autorów z dorobkiem literackim. Tematyka prac jest dowolna.
Laureaci konkursu otrzymali powiadomienia od organizatorów. 


Konferencja "Nowe przestrzenie czytania..."

Pragniemy zaprosić Państwa na konferencję naukową z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich pt. „Nowe przestrzenie czytania…”, która odbędzie się 23 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Biblioteki Uczelnianej PWSZ, ul. Opalińskich 1a w Lesznie. 
Organizatorzy konferencji: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego 
w Lesznie (PWSZ), III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Lesznie (III LO), Centrum Doskonalenia Nauczycieli - Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie (CDN-PBP), Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie (MBP) oraz Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy w Lesznie (SBP) jako cel konferencji stawiają wzmocnienie wśród uczestników przekonania o wadze i roli czytania dla rozwoju emocjonalnego i intelektualnego, kształtowanie umiejętności świadomego korzystania z różnorodnej oferty medialnej oraz upowszechnienie twórczości literackiej.
Ustanowienie roku 2018. Rokiem Jubileuszu 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, 100 – lecia przyznania Polkom praw wyborczych oraz Rokiem Zbigniewa Herberta daje okazję do odkrycia na nowo świata wartości w literaturze. Promowanie poprzez literaturę cnót dobrego człowieka i obywatela: szacunku, uczciwości, prawdomówności, odpowiedzialności, życzliwości, sprawiedliwości, mądrości i in. może mieć ogromny wpływ na proces kształtowania tych cech u młodego czytelnika, a tym samym upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, stanowi ważny wkład w kształtowanie postaw i wychowanie do wartości. 
Podczas tegorocznej konferencji chcemy przypomnieć drogę, która doprowadziła do odzyskania przez Polskę niepodległości, rozważyć rolę literatury w kształtowaniu tożsamości, przybliżyć postać Zbigniewa Herberta i jego dzieła oraz zaprezentować nowy, rewolucyjny sposób interakcji pomiędzy książką a czytelnikiem. Warsztaty umożliwią nabycie kompetencji związanych z wykorzystaniem w pracy bibliotekarza i nauczyciela biblioterapii i nowych możliwości pracy z książką. Mamy nadzieję, że przygotowane wystąpienia przyczynią się do popularyzacji czytelnictwa i uznania książki jako doskonałego narzędzia służącego rozumieniu przemian zachodzących w świecie społecznym i w sobie.
Prosimy o zgłoszenie udziału w konferencji nauczycieli, bibliotekarzy oraz grup młodzieży (do 10 osób z jednej szkoły) pod opieką nauczyciela na adres e-mail: biblioteka@pwsz.edu.pl do dnia 19 kwietnia br.

PROGRAM KONFERENCJI:   „Nowe przestrzenie czytania…” 

Data: 23 kwietnia 2018 r.    
Miejsce: Biblioteka Uczelniana PWSZ w Lesznie, ul. Opalińskich 1a 
9.30-10.00 – Rejestracja, zapisy na wybrane warsztaty – II piętro 

I część   WYKŁADY 10.00 – 11.45 (sala 212) 
10.00  Rozpoczęcie konferencji. 
10.15 – 10.35  Polacy wybili się na niepodległość  -  Waldemar Warciarek (III LO). 
10.35 – 11.10  Rola literatury w kształtowaniu tożsamości jednostki – dr Maria  Molicka (PWSZ).
11.10 – 11.30  Zbigniew Herbert – życie i twórczość - Iwona Gubańska (CDN-PBP, III LO).
11.30 – 11.50  Pułapki czasu – nowa forma wykorzystania książki w edukacji - Ewa Rosolska 
11.50 – 12.30  przerwa kawowa, zwiedzanie wystawy „Literacka podróż przez dzieje Polski” (MBP) 
II część   WARSZTATY 12.30 – 14.00
DLA NAUCZYCIELI I BIBLIOTEKARZY
12.30-13.15 (wszyscy) -  sala 212
Biblioterapia jako skuteczne narzędzie dydaktyczno-wychowawcze w pracy  nauczyciela na każdym etapie edukacji – Edyta Marciniak-Zarembska (CDN-PBP)
13.15-14.00 (do wyboru)
1. Wszystko o metodzie WEBQUEST – Iwona Gubańska (CDN-PBP, III LO) - sala 210
2. Szachy w praktyce biblioteki szkolnej – Krzysztof Tarka (CDN-PBP) -  Czytelnia Ogólna (I piętro)
3. Leszczyńska Biblioteka Cyfrowa – Andrzej Przewoźny (MPB) -  Czytelnia Multimedialna (I piętro) 


DZIEŃ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK

 

Dnia 17 maja 2018 r. godz. 11.00 w Bibliotece Ratuszowej odbyło się coroczne spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Spotkanie stało się okazją do wręczenia nagród im. Heleny Śmigielskiej oraz Nagrody Liścia Miłorzębu.

Nagrodę Liścia Miłorzębu otrzymało Miejskie Biuro wystaw Artystycznych w Lesznie jako wydawa książki "Adam Myjak: Rzeźba-Rysunek". 

Nagroda Specjalna przypadła Archiwum Państwowemu w Lesznie za "Materiały archiwalne do dziejów Leszna: publikacja wydana z okazji 470 rocznicy nadania praw miejskich Lesznu(1547-2017)". Wśród nagrodzonych znalazł się również Wiesław Dobruszek, pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie, który odebrał Nagrodę Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej za serię książek o sporcie żużlowym, ze szczególnym uwzględnieniem "czarnego sportu" w Lesznie. 

 Nagrodę im. Heleny Śmigielskiej odebrała kierownik Działu zbiorów dla dorosłych MBP w Kościanie Hanna Kaczmarek.

Uroczystości swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele władz samorządowych, m.in. wiceprezydent Leszna Piotr Jóźwiak, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Leszna Barbara Mroczkowska i Starostwa Leszczyński Jarosław Wawrzyniak, którzy złożyli życzenia wszystkim obecnym bibliotekarzom. Obchody święta bibliotekarzy uświetnił występ znanego leszczyńskiego muzyka Huberta Szczęsnego.