Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Lesznie

XVII Edycja Konkursu - 2019

Konkurs  o Nagrodę im. Heleny Śmigielskiej

Regulamin

I.

Organizatorem konkursu jest Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
w Lesznie

II.

Celem konkursu jest promowanie bibliotekarza szczególnie aktywnego w środowisku,  którego praca ma istotne znaczenie dla rozwoju teorii i doskonalenia praktyki bibliotecznej
i informacyjnej oraz poprzez działania w swoim środowisku lokalnym propagowanie książki
i rozwój szeroko rozumianej kultury.

III.

Nagroda  jest przyznawana co roku wyróżniającemu się bibliotekarzowi, członkowi SBP
z terenu działania Oddziału w Lesznie.

IV.

Wnioski wraz z uzasadnieniem składane są przez koła do Zarządu  Oddziału SBP w Lesznie. Termin składania wniosków upływa z dniem 17 kwietnia 2019 roku.

V.

Nagrodę przyznaje Kapituła, którą tworzą laureaci poprzednich edycji konkursu oraz przewodniczący Zarządu Oddziału.

VI.

Kapituła dokonując wyboru laureata Nagrody kieruje się następującymi kryteriami:

- organizowanie imprez czytelniczych

- włączanie się w ogólnopolskie akcje na rzecz czytelnictwa

- stosowanie niekonwencjonalnych form pracy z czytelnikiem

- organizowanie imprez kulturalnych promujących bibliotekę w środowisku

- dbałość o rozwój własnego warsztatu pracy

- dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym z bibliotekarzami różnych sieci.

 

VII.

Wysokość nagrody wynosi 1500,-. Laureat otrzymuje również pamiątkowy dyplom.

VIII.

Nagroda jest wręczana laureatowi podczas obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, organizowanego przez Oddział SBP w Lesznie. 

IX.

Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonane w trybie uchwały podjętej przez Zarząd Oddziału w Lesznie.


Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Leszna


XVI Konkurs o Nagrodę Liścia Miłorzębu

Nagroda Liścia Miłorzębu dla wydawcy za najlepszą publikację o regionie przyznawana jest od 2004 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Lesznie i tygodnik Panorama Leszczyńska oraz Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie.

Wybierana jest książka, którą wydano i wydrukowano w 2018 roku na terenie południowo-zachodniej Wielkopolski i jej treść dotyczy regionu. Warunkiem udziału w konkursie jest obecność publikacji w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie.

Honorowa nagroda­-plakieta będzie wręczona podczas obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Leszna 


XVI konkurs o Nagrodę Liścia Miłorzębu
Nagroda Liścia Miłorzębu za 2018 rok

Publikacje zgromadzone w zbiorach regionalnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie
WYBRANE POZYCJE BIBLIOGRAFICZNE


1. 130 lat powiatu leszczyńskiego 1887-2017 / wybrał i opracował Jarosław Wawrzyniak. – Leszno : Przedsiębiorstwo Trans-Mar Katarzyna Marciniak, 2018. – 72 strony : ilustracje

2. 20 PREZENTACJE : Leszno 2018 : Ziarnko prawdy = 20th Presentations – Leszno 2018 : A Grain of truth : 20.10 – 20.11.2018 / tłumaczenia Jan Wasiewicz. – Leszno : Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych, 2018. – 62 strony : ilustracje. – Tekst równoległy polski, angielski.

3. ARTYLERZYSTA, przeciwlotnik, pułkownik Alfons Roman Fengler : 1898-1993 / Krzysztof Handke. – Leszno : Stowarzyszenie Oficerów Rezerwy 69. Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego im. Gen. Dyw. Stefana Roweckiego "Grota" : II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, 2018. – 164 strony : ilustracje

4. ASY żużlowych torów : Bernard Jąder / Wiesław Dobruszek. – Leszno : Firma Wydawnicza "Danuta", Danuta Dobruszek, copyright 2018. – 247 stron : faksymilia, fotografie.

5. BANK Spółdzielczy w Kościanie 1868–2018 : [historia i współczesność] / Jerzy Zielonka. – Kościan : Przedsiębiorstwo "AGA", 2018. – 119 stron : fotografie, portrety.

6. BOGDAN Marciniak : 60/60 : [album] / autorzy tekstów: Marcin Kochowicz, Krzysztof Jurecki. – Leszno : Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych, 2018. – 70 stron : fotografie.

7. BRONIĆ ziemi ojców / Gabriel Roszak. Powstańcy wielkopolscy z Pępowa i okolic / Bogusław Janik. O zwycięskim powstaniu 1918–1919 / Eugeniusz Śliwiński. – Gębice ; Pępowo : Gmina Pępowo, 2018. – 160 s. : fot.

8. BY BUKWITZ był znów Bukówcem / redaktor wydania Barbara Dragan ; współpraca Zofia Dragan. – [Bukówiec Górny] : Stowarzyszenie Bukówczan MANU, [2018]. – 175 stron : ilustracje, faksymilia, fotografie, portrety.

9. DLA tego życia : wybór wierszy / Roman Chojnacki. – Poznań : Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, 2018. – 230, [8] s.

10. DOWÓDCA Grupy "Leszno" Ppłk dr Bernard Śliwiński (1883-1941) / Bogusław Polak. – Leszno : Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka, 2018. – 104 strony : ilustracje. – (Cives Nostri : Biblioteka Miasta Leszna; t. 15).

11. DROGA do niepodległości : Powstanie wielkopolskie 1918-1919 na ziemi wschowskiej : (rys historyczny, opracowania, relacje, wspomnienia) / Dariusz Czwojdrak. – Wschowa : Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana", 2018. – 175 stron : ilustracje.

12. FENOMEN polskiego żużla w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości / [tekst Mirosław Lewandowski ; tłumaczenie na j. angielski Małgorzata Budzińska, tłumaczenie na j. niemiecki Małgorzata olejnik ; zdjęcia Mariusz Cwojda]. – Leszno : Fundacja ,,Odzew'', 2018. – 56 stron, [23] strony tablic :  zdjęcia. – Tekst równoległy w języku polskim, angielskim i niemieckim.

13. FORTYFIKACJE Wschowy w średniowieczu i czasach nowożytnych / Jakub Drgas. – Wschowa : Muzeum Ziemi Wschowskiej, 2018. – 127 stron : ilustracje, fotografie, mapy.

14. GMINA Bojanowo traktem i znakami pocztowymi opisana / Witold Mikołajczyk. – Bojanowo : Gmina Bojanowo, 2018. – 310 stron : faksymilia, fotografie.

15. GMINA Czempiń : [album] / Marek Chwistek ; tekst Katarzyna Kozłowska, Marta Woźniak. – Kościan : Przedsiębiorstwo AGA, 2018. – 220 stron : ilustracje. – Tekst równoległy angielski.

16. HISTORYJA reformy protestanckiej w Angliji i Irlandyji / Wilhelm Cobbett ; [przetłumaczona z angielskiego przez J. Kropiwnickiego]. – Leszno : Wydawnictwo Pardwa, 2018. – 296 stron.
Reprint, oryginał: Poznań : L. Rzepecki, 1877.

17. JUBILEUSZE Unii Leszno : trzy lata (1987, 1988, 1989) z osiemdziesięciu / opracował Wiesław Dobruszek. – Leszno : Wiesław Dobruszek, Firma Wydawnicza "Danuta", 2018. – 125 stron : faksymilia, fotografie.

18. KIELICH Braci Czeskich / Ewa Rosolska; ilustracje Mirosław Małecki. – Leszno : Miejska Biblioteka Publiczana ; Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2018. – 346 s. – (Pułapki czasu / Ewa Rosolska; T. 2)
Akcja powieści toczy się w Lesznie

19. KLĄTWA pieczęci / Ewa Rosolska; ilustracje Mirosław Małecki. – Leszno : Miejska Biblioteka Publiczna ; Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2018. – 328 s. – (Pułapki czasu / Ewa Rosolska; T. 1)
Akcja powieści toczy się w Lesznie

20. KOLEKCJA Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu : Sharon Balaban, Jan Berdyszak, Maciej Bohdanowicz, Karolina Breguła, Jerzy Brzuskiewicz, Heinz Cibulka, Tomasz Ciecierski, Jerzy Kosałka, Katarzyna Kozyra, Maciej Kurak, Agnieszka Kurant, Natalia LL, Marcin Maciejowski, Lech Majewski, Filip Pręgowski, Józef Robakowski, Max Skorwider, Leon Tarasewicz, Susanne Treister, Katarzyna Tretyn-Zečević, Krzysztof Wodiczko / teksty Ewelina Jarosz, Mateusz Kozieradzki, Marta Smolińska; tłumaczenie Jan Wasilewicz. – Leszno : Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych, [2018]. - [44] strony : ilustracje, fotografie. - Wystawa: Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych, Leszno, 2018 r. - Tekst równoległy w języku polskim, angielskim.

21. KONSTANTY Pociejkowicz / Marek Smyła. – Leszno : Firma Wydawnicza "Danuta", 2018. – 208 stron : ilustracje, faksymilia, fotografie. – (Asy Żużlowych Torów).

22. KUCHNIA gębicka / Jarosław Lisiecki; opracowanie graficzne i projekt okładki Andrzej Kuźmiński. – Pępowo : Centrum Rozwoju Gminy Pępowo, cop. 2018. – 119, [12] stron : ilustracje.

23. LUDZIE i czasy : Leszno we wspomnieniach mieszkańców / zespół autorski: Elżbieta Curyk-Sierszulska, Janina Małgorzata Halec, Anna Maćkowiak, Antoni Neczyński, Elżbieta Olender, Halina Siecińska, Janusz Skrzypczak, Kinga Zydorowicz ; opracowanie redakcyjne Barbara Głowinkowska ; opracowanie graficzne Barbara Izabela Topczewska. – Leszno : Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne, 2018. – 247 stron : fot. –

24. LWOWSKIE Dziecię : ppłk Feliks Motyka 1898-1958 / Waldemar Handke. – Leszno : Urząd Miasta : Miejska Biblioteka Publiczna, 2018. – 184 strony : ilustracje, faksymilia, fotografie, portrety. – (Cives Nostri : Biblioteka Miasta Leszna ; t. 12).

25. MENNICTWO wschowskie / Ryszard Piotr Kozłowski. – Warszawa : Odział PTN im. K. Beyera, 2018. – 244 strony : fotografie, mapy.

26. MIEJSCA i sztuka : Choryń / Emilian Prałat. - Księży Młyn : Księży Młyn Dom Wydawniczy, Michał Koliński, copyright 2018. – 298 stron : ilustracje, faksymilia, fotografie, mapy. - Publikacja współfinansowana przez Gminę Kościan, DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Starostwo Powiatowe w Kościanie, Nadleśnictwo Kościan, Spójnia Nochowo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Sp. z o.o. oraz autora.

27. NO FUNCIONA / Roxana Lewandowska. – Malaga ; Leszno : Miesięcznik Społeczno-Kulturalny Kreatywni, 2018. – 91 stron : ilustracje. – Tekst równoległy w języku hiszpańskim.
Debiutancki tomik autorki związanej z Lesznem

28. O CZARNEJ śmierci w Lesznie w roku Pańskim 1709 / przekład, posłowie i opracowanie Marcin Błaszkowski. – Warszawa : BM Inspiration, 2017. – 47 stron : fotografie + 1 dysk optyczny (CD).  
Przekład jednego z dokumentów z Akt Braci Czeskich. Tytuł oryginału: Bericht wegen der Loßnischen Pest 1709.

29. OBRAZKI z moich lat chłopięcych / Ludwig Kalisch; wstęp, oprac. i tł. z niem. Marcin Błaszkowski. – warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2018. –  110 stron : fotografie + 1 dysk optyczny (CD). – (Żydzi. Polska. Autobiografia; t. 1).
Oryginalnie opublikowane w języku niemieckim w 1872 r. Tytuł oryginału: Bilder aus meiner Knabenzeit.

30. Od "Radeckiego" do "Grota"... : szkice o gen. Stefanie Roweckim / Waldemar Handke. – Leszno : Urząd Miasta: Miejska Biblioteka Publiczna, 2018. – 184 strony : ilustracje, faksymilia, fotografie, portrety. – (Cives Nostri : Biblioteka Miasta Leszna ; t. 11).
Dowódca 55 Poznańskiego Pułku Piechoty w Lesznie w latach 1930-1935

31. ORZEŁ Biały wzlata wzwyż : opowieść o narodowcu, oficerze WP, żołnierzu wyklętym i adwokacie Jerzym Gronowskim (1908–1992) / Jerzy Zielonka. – Leszno : Urząd Miasta : Miejska Biblioteka Publiczna, 2018. – 112 strony : ilustracje, faksymilia, fotografie, portrety. – (Cives Nostri : Biblioteka Miasta Leszna ; t. 13).

32. OSIECZNA w walce o niepodległość : zarys historyczno-kulturalny do dziejów Ziemi Leszczyńskiej 1890–1919 / Paweł Edward Frankiewicz. – Osieczna ; Poznań : Garmond Oficyna Wydawnicza, 2018. – XLIX, 192, CV stron, [12] kart tablic : ilustracje, faksymilia, fotografie, mapy, errata. – (Dzieje Osiecznej ; t. 1).
Reprint, oryginał: Osieczna : nakładem OO. Franciszkanów, 1939. – Publikacja sfinansowana przez Gminę Osieczna.

33. OSIEMNASTOWIECZNE druki leszczyńskie w języku polskim : studium bibliologiczno-filologiczne / Michał Janeczek. – Leszno : Urząd Miasta : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego, 2018. – 432 s.

34. PIERWSZE lata benedyktynów w Polsce odrodzonej : kronika-pamiętnik 21 V 1919 – 23 IX 1929 / Klemens Dąbrowski ; wydał Antoni Maziarz. – Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego ; Lubiń : Opactwo Benedyktynów w Lubiniu ; Opole : Uniwersytet Opolski, 2018. – 279 s. – (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach ; t. 9).

35. PIĘKNA i twardziel w rękach Boga / [Agnieszka Łaszczyńska, Arkadiusz Pałka]. – Leszno : Katolicka Fundacja "Rozraduj się w Panu", [2018]. – 44 strony, 47 stron.

36. POLSCY mieszkańcy powiatu wschowskiego w walce o zachowanie narodowej tożsamości w pierwszej połowie XX w. / Barbara Ratajewska. – Leszno : Archiwum Państwowe ; Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2018. – 136 stron : ilustracje.

37. POWSTANIE Wielkopolskie 1918-1919 na ziemi śmigielskiej / Witold Omieczyński, Hubert Zbierski. – Śmigiel : Urząd Miejski, 2018. – 199 s., [1] k. tabl. złoż. : fot., mapy, portr. – (Śmigielskie Zeszyty Historyczne ; nr 3).

38. PRAWIE wszystkie obietnice / [redakcja almanachu Ryszard Biberstajn, Roman Józefiak. – Leszno : Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury, 2018. – 72 strony : ilustracje. – (Zeszyt Literacki / Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury ; nr 23).

39. PREZENT : prezentacje : 1979-1980-1984-1986-1990-1992-1994-1996-1998-2000-2002-2004-2006-2008-2010-2012-2014-2016-2018. – Leszno : Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych, [2018]. – 42 strony : ilustracje, faksymilia, fotografie, portrety.

40. PROFUZJA KMAiMASP / redakcja Jacek Jarczewski. – Leszno : Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych, 2018. – [42] strony : ilustracje, fotografie.

41. PULSUJĄCA obecność : biblioteki publiczne w dziejach Leszna 1920–2014 / Janina Małgorzata Halec. – Leszno : Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka, 2018. – 319 s. : il., fot.

42. ROWEREM przez gminę Pępowo : reprint I wydania wzbogacony o trzy szlaki tematyczne / redaktor Tomasz Bogdański [i in.]. – Pępowo : Urząd Gminy Pępowo, 2018. – 66 stron : ilustracje.

43. ROZSTRZELANI za uratowanie kobiety : Wojsko Polskie kontra Armia Radziecka / Krzysztof M. Kaźmierczak. – Czerwonak : Wydawnictwo Vesper, 2018. – 254 strony : faksymilia, fotografie, portrety

44. RYSZARD Kaja : zachcianka codzienności / [autorzy tekstów Krzysztof Dydo, Marcin Kochowicz, Krzysztof Marcinkiewicz]. – Leszno : Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych, [2018]. – 46 s. : fot., il.

45. U ŹRÓDEŁ katastrofy dziejowej Polski : Jan Amos Komensky / Jędrzej Giertych. – Leszno : Wydawnictwo Pardwa, 2018. – [4], 356 stron, [4] strony tablic : portrety, fotografie. – Indeks.
Reprint, oryginał: Londyn : Veritas Foundation Press, 1964.

46. U ŹRÓDEŁ Rowu Polskiego : fotograficzne spotkania z ptakami powiatu gostyńskiego : [album] / Adam Stankowski. – Kobylin : Netbox PL, 2018. – 343 strony : ilustracje.

47. UWIĘZIENI w Galerii Lochy / Jolanta Bartoś. – Warszawa : Wydawnictwo Literackie Białe Pióro, 2018. – 199 stron.
Akcja powieści toczy się w Lesznie

48. W KRÓLESTWIE Jelonka : Nadleśnictwo Włoszakowice : [album] / Marek Chwistek ; [redakcja: Ryszard Łopusiewicz, Dariusz Kociubiński ; tekst: Edward Baraniak, Marek Przewoźny, Dariusz Kociubiński, Piotr Łakomy, Tadeusz Mizera, Cezary Brodziak, Jakub Pruchniewicz, Waldemar Szychowiak ; zdjęcia i kompozycja albumu Marek Chwistek]. – Włoszakowice : Nadleśnictwo Włoszkowice, 2018. – [308] s.: fot., il.

49. WIELKA Prowokacja : rzekomy rząd narodowy 1865 r. / Janusz Iwaszkiewicz. – Leszno : Wydawnictwo Pardwa, 2018. – 87 stron

50. WSPOMNIENIA z życia wielkopolskiego nauczyciela. Cz. 2. / Stanisław Jędraś. – Leszno : nakładem autora, 2018. – 88 stron : fotografie. – (Z Kagankiem Oświaty)
Wspomnienia emerytowanego nauczyciela i regionalisty z Leszna

51. ZE SZKOŁY Romana Dmowskiego : Adam Misiak (1900-1967) / Rafał Sierchuła. – Leszno : Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka, 2018. – 128 stron : ilustracje. – (Cives Nostri : Biblioteka Miasta Leszna ; t. 14).

52. ŻUŻLOWY leksykon ligowy. T. 10, (1981–1982) / Wiesław Dobruszek. – Leszno : Firma Wydawnicza "Danuta", 2018. – 161 stron : fotografie.


13.03.2019 r.


 

 


 

 Regulamin Nagrody Liścia Miłorzębu

za najlepszą publikację o regionie

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Organizatorami konkursu o Nagrodę Liścia Miłorzębu są: Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lesznie, tygodnik „Panorama Leszczyńska” oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie.

§ 2.

1. Celem ustanowienia Nagrody jest uznanie wysiłku edytorskiego oraz wpływanie na jakość ukazujących się coraz liczniej publikacji regionalnych.

2. Organizatorom i fundatorom Nagrody zależy na honorowaniu tych wydawców, którzy rzetelnie podchodzą do jakości wydawanych przez siebie tytułów, dbających o ich zawartość treściową i postać fizyczną, tych, którzy doceniają funkcję: redaktorów, grafików, korektorów, recenzentów w procesie powstawania publikacji.

 

§ 3.

1. Nagroda Liścia Miłorzębu za najlepszą publikację o regionie jest nagrodą honorową, przyznawaną
co roku wydawcy książki lub broszury uznanej za najlepszą książkę o regionie w ubiegłym roku pod względem edytorskim. Za region przyjmuje się obszar działania leszczyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, tzn. dawnego województwa leszczyńskiego.

2. W ramach konkursu Jury przyznaje również Nagrodę Specjalną za książkę opublikowaną przez wydawnictwo z regionu leszczyńskiego.

3. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie może przyznać oddzielną Nagrodę.

§ 4.

1. W skład Jury wchodzi: po dwóch przedstawicieli poszczególnych Organizatorów oraz Inicjatorzy Konkursu. Organizację Konkursu zapewnia Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie.

2. Konkurs jest współfinansowany przez Miasto Leszno.

3. Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lesznie, tygodnik „Panorama Leszczyńska” i Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie są właścicielami wszelkich praw materialnych i niematerialnych związanych z Nagrodą, w szczególności takich jak logo i nazwa Nagrody.

§ 5.

1. Obserwacja ukazujących się publikacji prowadzona będzie przez organizatorów na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na terenie działania leszczyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, tzn. dawnego województwa leszczyńskiego oraz poza jej granicami.
2. Zadaniem Jury jest ocena merytoryczna nadesłanych na konkurs książek oraz przedstawienie
i wyłonienie kandydata do Nagrody.

§ 6.

Widomym znakiem Nagrody jest plakieta. Dopuszcza się możliwość fundowania innych nagród.

§ 7.

Nagroda Liścia Miłorzębu wręczana będzie w stosownej oprawie podkreślającej jej rangę.

§ 8.

Wydawca-zdobywca Nagrody Liścia Miłorzębu będzie przedstawiany na łamach „Panoramy Leszczyńskiej”, a Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich promował będzie jego książkę.

Rozdział 2. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania Nagrody

§ 9.

1. Konkurs składa się z dwóch etapów:

1) pierwszy etap – zgromadzenie książek dostępnych w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Lesznie oraz ogłoszenie listy tytułów branych pod uwagę przez Jury w I kwartale każdego roku;

2) drugi etap – wybór laureata Nagrody Liścia Miłorzębu i pozostałych nagród.

2. Ogłoszenie konkursu oraz dokładne terminy poszczególnych etapów są podawane corocznie
do publicznej wiadomości na stronach internetowych Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lesznie, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie oraz na łamach tygodnika Panorama Leszczyńska.

§ 10.

Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania książek do konkursu są wszystkie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat oraz osoby prawne, np. wydawnictwa, instytucje kultury, organizacje pozarządowe
i inne.

§ 11.

1. Termin zgłaszania publikacji wydanych w roku poprzednim upływa 31 marca roku ogłoszenia danej edycji Nagrody.

2. Zgłoszenia, które wpłyną do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie  po 31 marca danego roku, mogą zostać uwzględnione w konkursie za zgodą Jury.

§ 12.

1. Propozycje do Nagrody należy przesyłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Bolesława Chrobrego 3, 64-100 Leszno, z dopiskiem „Nagroda Liścia Miłorzębu”.

2. Zgłoszenie powinno zawierać:

1) imię i nazwisko autora;

2) tytuł;

3) miejsce, wydawcę i rok publikacji książki;

4) nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu) osoby lub instytucji zgłaszającej;

5) zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

3. Do zgłoszenia należy załączyć co najmniej 1 egzemplarz książki zgłaszanej do Nagrody, która będzie włączona do zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie, a tym samym udostępniona członkom Jury do prac związanych z wyłonieniem laureatów konkursu.

4. Książki nadsyłane w ramach zgłoszenia do Nagrody nie są zwracane.

5. Nagrodzeni w Konkursie wyrażają zgodę na opatrzenie książki znajdującej się w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie banderolą Nagrody Liścia Miłorzębu.

§ 13.

1. Nagroda zostaje wręczona w maju każdego roku podczas Tygodnia Bibliotek w terminie ustalonym przez Organizatorów, o którym zawiadomią laureatów pisemnie.

2. Miejscem uroczystości wręczenia Nagrody jest Leszno.

3. Wydawcy, których książki zostaną nagrodzone, otrzymują specjalne dyplomy honorowe.

§ 14.

Członków Jury obowiązuje zasada zachowania poufności w kwestiach dotyczących zakresu jego prac.

§ 15.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Organizatorzy i Jury podejmują decyzje według własnego uznania, kierując się zasadami słuszności oraz charakterem Nagrody i jej założeniami.

 

UZASADNIENIE

 

 Na rynku wydawniczym ukazuje się wiele publikacji podejmujących szeroko rozumianą tematykę regionalną. Organizatorom i fundatorom Nagrody zależy na honorowaniu tych edytorów, którzy rzetelnie podchodzą do jakości wydawanych przez siebie tytułów, dbających o ich zawartość treściową i postać fizyczną, tych którzy doceniają funkcję redaktorów, grafików, korektorów, recenzentów w procesie powstawania publikacji.

 Organizatorzy wierzą, że przyznając Nagrodę Liścia Miłorzębu, przyczynią się do promowania regionalnego rynku wydawniczego.

Nazwa Nagrody Liścia Miłorzębu nawiązuje do  przyrodniczych atrakcji Leszna. Wśród starych drzew w parku przy placu Tadeusza Kościuszki, parku należącego niegdyś do pałacu Sułkowskich, rośnie miłorząb dwuklapowy, o pięknych wachlarzowatych liściach. Jest to drzewo długowieczne, może więc być symbolem trwałości.

Chciałoby się, aby publikacje regionalne miały wartości nieprzemijające.