Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Lesznie


Wyjazd studyjny do Czech

Od 6 - 9.09.2017 r. bibliotekarze z Miejskiej Biblioteki Publicznej uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Czech. Partnerem realizowanego projektu jest Krajská Knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Współpraca przewiduje wydanie dwujęzycznych publikacji propagujących obydwie współpracujące ze sobą instytucje. Do czeskiej biblioteki trafiły już wystawy poświęcone Stanisławowi Grochowiakowi, Braciom Czeskim oraz Adamowi Mickiewiczowi. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich wraz z Miejską Biblioteką Publiczną w Lesznie.

 

Czescy Bracia. Bibliotekarze ambasadorami Leszna w Czechach

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Lesznie i Miejska Biblioteka Publiczną im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie w ramach współpracy partnerskiej z Krajską Knihovną Vysociny (Wojewódzką Biblioteką Wysoczyzny w Havlickowym Brodzie)  przystąpiło do realizacji projektu „Czescy Bracia. Bibliotekarze ambasadorami Leszna w Czechach”. Zadanie to jest współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”. W jego ramach zostanie przeprowadzony cykl interdyscyplinarnych wydarzeń, mających na celu promocję kultury i dziedzictwa narodowego Polski za granicą, podniesienie poziomu wiedzy na temat wzajemnego oddziaływania kultur na przestrzeni lat pośród polskiej i czeskiej opinii publicznej oraz umiędzynarodawianie organizacji partnerskich. Powstaną dwujęzyczne publikacje – foldery obu Bibliotek oraz zbiór legend miejskich. Wymienimy się wystawami poświęconymi znanym pisarzom – Karelovi Havlickowi Borovskiemu, Adamowi Mickiewiczowi, Stanisławowi Grochowiakowi, Jarosławowi Haskowi. Zorganizowana zostanie konferencja o tematyce historyczno-kulturowej, a także wyjazdy studyjne partnerów. Wspólne rezultaty pracy intelektualnej, będą dostępne dla każdej zainteresowanej instytucji kultury lub biblioteki. Sama współpraca jest początkiem prac merytorycznych nad materiałami, które przyczynią do wzbogacenia wiedzy społeczności lokalnych regionów na temat historii i kultury własnej oraz powiązań pomiędzy nimi. Wzmocni ona również poczucie obywatelskości, odrębności kulturowej przy jednoczesnym poszanowaniu dla zrozumienia innych kontekstów kulturowych.