Aktualności Dodano: 05 czerwca 2019

30. rocznica wyborów – wykład Waldemara Handke

Data rozpoczęcia: 2019-06-05
Data zakonczenia:

Wykład był opowieścią o pierwszych, częściowo demokratycznych wyborach parlamentarnych. Według zasad ustalonych podczas słynnych obrad Okrągłego Stołu. Władze komunistyczne pozwoliły opozycji na obsadzenie części miejsc w sejmie i senacie.

Waldemar Handke - historyk, archiwista, dr hab. prof. nadzw. Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej, współtwórca i prezes, powołanego do życia w 1995 r., Instytutu im. gen. Stefana "Grota" Roweckiego, redaktor naczelny pisma "Grot. Zeszyty historyczne poświęcone historii wojska i walk o niepodległość". Działacz społeczny.