Program imprez

 

 

Program imprez na lipiec 2019 r.

 

 

17.07., godz. 17:00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

(Salka Klubowa)

 

 

23.07., godz. 8:00-19:00 – „W gościnie u Pięknej Heleny” – wycieczka regionalna dla dorosłych w ramach akcji „Wakacje Seniorów w Lesznie”

                                                                                                                                               

 

25.07., godz. 8:00-15:00 – „Łaciata przygoda” – wycieczka krajoznawcza dla dzieci i młodzieży do wioski tematycznej Łaciata wieś w Głuchowie

 

 

25.07., godz. 18:00 – „Koncert muzyczny lata 60. i 70.” -  w ramach akcji „Wakacje Seniorów w Lesznie”. Zaśpiewa Sara Kicińska z zespołem Mus Trio.

(Biblioteka Ratuszowa)                                  

                                                                             

Wystawy

 

G a l e r i a  D w o r c o w a

28.06.-20.07. – „Współobecność” - wystawa obrazów Janusza Adama Dodota

 

24.07.-14.08. – „My kobiety” - wystawa fotograficzna Stowarzyszenia „Wygraj Siebie”

 

 

F i l i a  B i b l i o t e c z n a  n r  4  w  Z a b o r o w i e

28.06. -12.07.   - „100-lecie podpisania Traktatu Wersalskiego” – wystawa