Nagroda im. H. Śmigielskiej

                                       XV Edycja Konkursu - 2017
                      Konkurs  o Nagrodę im. Heleny Śmigielskiej

Regulamin
I.
Organizatorem konkursu jest Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
w Lesznie
II.
Celem konkursu jest promowanie bibliotekarza szczególnie aktywnego w środowisku,  którego praca ma istotne znaczenie dla rozwoju teorii i doskonalenia praktyki bibliotecznej
i informacyjnej oraz poprzez działania w swoim środowisku lokalnym propagowanie książki
i rozwój szeroko rozumianej kultury.
III.
Nagroda  jest przyznawana co roku wyróżniającemu się bibliotekarzowi, członkowi SBP
z terenu działania Oddziału w Lesznie.
IV.
Wnioski wraz z uzasadnieniem składane są przez koła do Zarządu  Oddziału SBP w Lesznie. Termin składania wniosków upływa z dniem 20 kwietnia 2017 roku.
V.
Nagrodę przyznaje Kapituła, którą tworzą laureaci poprzednich edycji konkursu oraz przewodniczący Zarządu Oddziału.
VI.
Kapituła dokonując wyboru laureata Nagrody kieruje się następującymi kryteriami:
- organizowanie imprez czytelniczych
- włączanie się w ogólnopolskie akcje na rzecz czytelnictwa
- stosowanie niekonwencjonalnych form pracy z czytelnikiem
- organizowanie imprez kulturalnych promujących bibliotekę w środowisku
- dbałość o rozwój własnego warsztatu pracy
- dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym z bibliotekarzami różnych sieci.

VII.
Wysokość nagrody wynosi 1.000,-. Laureat otrzymuje również pamiątkowy dyplom.
VIII.
Nagroda jest wręczana laureatowi podczas obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, organizowanego przez Oddział SBP w Lesznie.
IX.
Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonane w trybie uchwały podjętej przez Zarząd Oddziału w Lesznie.