Aktualności Dodano: 10 maja 2019

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Data rozpoczęcia: 2019-05-10
Data zakonczenia:

Nagrodę Liścia Miłorzębu otrzymała Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie jako wydawa książki Janiny Małgorzaty Halec pt. „Pulsująca obecność. Biblioteki publiczne w dziejach Leszna 1920-2014".

Nagroda Specjalna przypadła Muzeum Okręgowemu w Lesznie za książkę "Stolice wielkopolskiego protestantyzmu. Leszno i Śmigiel - współistnienie wyznań. Dziedzictwo"

Przyznana została także nagroda dyrektora MBP dla Krzysztofa  Kaźmierczaka, autora książki „Rozstrzelani za uratowanie kobiety. Wojsko Polskie kontra Armia Sowiecka”.

Nagrodę im. Heleny Śmigielskiej odebrała kierownik Działu Informacyjno-Bibliograficznego MBP w Lesznie Ewa Bartkowiak-Nabzdyjak.

Podczas uroczystości odbyło się również uroczyste przekazanie kolekcji materiałów jazzowych przez Jerzego Reicha i Adama Jagodzińskiego na rzecz MBP w Lesznie.

Uroczystości swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele władz samorządowych, m.in. wiceprezydent Leszna Piotr Jóźwiak i Przewodniczący Rady Powiatu leszczyńskiego Jan Szkudlarczyk, którzy złożyli życzenia wszystkim obecnym bibliotekarzom, a także posłowie Jan Dziedziczak oraz Wojciech Ziemniak. Obchody święta bibliotekarzy uświetnił występ znanego muzyka Rudiego Schuberha, który odbył się na scenie w Miejskim Ośrodku Kultury.

Honorowa Nagroda Liścia Miłorzębu - ustanowiona w 2004 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Lesznie i Redakcję Panoramy Leszczyńskiej dla wydawcy za najlepszą publikację o regionie. Kapituła wybiera książkę, którą wydano i wydrukowano w ubiegłym roku na terenie południowo-zachodniej Wielkopolski, a jej treść dotyczy regionu. Warunkiem udziału w konkursie jest obecność publikacji w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie.   

Nagroda im. Heleny Śmigielskiej jest przyznawana od 2003 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Lesznie i ma promować bibliotekarza szczególnie aktywnego w środowisku, członka SBP, którego praca ma istotne znaczenie dla rozwoju teorii i doskonalenia praktyki bibliotecznej i informacyjnej oraz poprzez działania w swoim środowisku lokalnym propagowanie książki, czytelnictwa i rozwój szeroko rozumianej kultury. Przyjęcie uchwały o Nagrodzie miało podkreślić ten związek, bowiem właśnie Helena Śmigielska umiejętnie łączyła refleksję teoretyczną ze znakomitą organizacją działań praktycznych.