Aktualności Dodano: 02 sierpnia 2019

Konkurs fotograficzny

Data rozpoczęcia: 2019-08-02
Data zakonczenia:


Leszczyński Klub Fotograficzny działający przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesznie oraz Archiwum Państwowe w Lesznie organizuje konkurs fotograficzny pt. "Leszno niezauważone".
Konkurs trwa od 2-15 sierpnia 2019 r. Czekamy na fotografie przedstawiające nasze miasto w sposób nieszablonowy, odmienny od powszechnie znanych wizerunków Leszna. Mogą to być np. zdjęcia detali architektonicznych, zdjęcia wnętrz kamienic, podwórek, nietypowe sytuacje uliczne itp. Liczy się pomysł oraz kreatywna wyobraźnia.
Zdjęcia prosimy nadsyłać e-mailem na adres promocjabiblioteka@gmail.com.
Wymogi techniczne:
- Nadesłany plik musi być w formacie .JPG, jego rozmiar nie może być większy niż 3MB, a wymiary nie mogą być mniejsze niż 1200x1200 pikseli.
- Plik musi być nazwany w formacie ImięNazwisko_tytul (np. JanKowalski_ulicaslowianska.jpg),
- Każdy uczestnik może wysłać trzy zdjęcia.
Wysyłając zdjęcia, uczestnik wyraża zgodę na publikację nadesłanego zdjęcia na następujących polach eksploatacji:
- profil społecznościowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie oraz Archiwum Państwowego w Lesznie.(Facebook, Instagram)
- strona internetowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie oraz Archiwum Państwowego w Lesznie.
Sposórd nadesłanych prac wyłonione zostaną trzy najlepsze zdjęcia. Ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 25 sierpnia 2019 r. O wynikach uczestnicy zostaną poinformowani pocztą elektroniczną.