Aktualności Dodano: 29 marca 2019

Kultura Cyfrowa

Data rozpoczęcia: 2019-03-29
Data zakonczenia:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka otrzymała dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Kultura Cyfrowa 2019 na realizację zadania pn.  Powiększenie zasobów Leszczyńskiej Biblioteki Cyfrowej z wydzieleniem działów regionalnych.

Zadanie polega na powiększeniu zasobów Leszczyńskiej Biblioteki Cyfrowej poprzez digitalizację, opracowanie i udostępnienie materiałów dotyczących historii, kultury i tradycji byłego województwa leszczyńskiego oraz wyodrębnieniu działów regionalnych- wschowskiego, gostyńskiego, krobskiego, rawickiego i górowskiego.

Ponadto, prowadzone będą działania edukacyjne, dotyczące digitalizacji oraz wykorzystywania zasobów cyfrowych na terenie byłego województwa leszczyńskiego (job shadowingi, warsztaty komputerowe, warsztaty z wyszukiwania informacji, wydarzenie upowszechniające).

Zdigitalizowane materiały służyć będą działaniom popularyzatorskim i promocyjnym względem historii i kultury regionu. 

Dodatkowo, doposażone zostanie jedno stanowisko digitalizacyjne. Projekt jest kontynuacją poprzednich propozycji, realizowanych przez Bibliotekę w ramach Programu Kultura Cyfrowa od roku 2016.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie wielostronnym. Partnerami w projekcie zostały następujące podmioty: Archiwum Państwowe w Lesznie, Rawicka Biblioteka Publiczna, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie, Biblioteka Miejska w Górze, Muzeum w Gostyniu, Biblioteka Publiczna Miejsko - Gminna w Krobi, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Lesznie, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Rydzyna, Biblioteka Publiczna Gminna Wijewo, Biblioteka- Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie, Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach, Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej, Biblioteka Publiczna w Krzemieniewie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.