Aktualności Dodano: 12 grudnia 2019

Moje miejsce na ziemi - wystawa

Data rozpoczęcia: 2019-12-12
Data zakonczenia: 2020-01-31

Wystawa eksponowana w Holu Biblioteki Głównej prezentuje prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie sztuk plastycznych MOJE MIEJSCE NA ZIEMI, organizowanym przez Leszczyńskie Stowarzyszenie Dzieciom Niepełnosprawnym. W swoim założeniu konkurs stymulować ma aktywność twórczą dzieci i młodzieży oraz zachęcać do uczestnictwa w kulturze. Zainteresowania młodych ludzi sztuką plastyczną są bowiem bardzo istotne w rozwoju osobowości. Kształtują wyobraźnię i myślenie, wpływają na wrażliwość, wyrabiają  poczucie estetyki. Konkurs MOJE MIEJSCE NA ZIEMI od dwudziestu pięciu lat spełnia te cele, umożliwiając jednocześnie dzieciom i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych prezentację swoich dokonań.

Tematem jest niezmiennie, ujęta w formę plastyczną, trudna problematyka dotycząca rozumienia swojego miejsca w świecie. Wykonane w  różnych technikach prace są obrazem osobowości i uczuć. Przekonują jednocześnie, że sztuka osób z niepełnosprawnością może być interesująca i odkrywcza.

Na jubileuszową edycję konkursu wpłynęły 82 prace i jedna zbiorową od 74 autorów z 4 placówek. Jedna praca uhonorowana została udziałem w aukcji, 8 nagrodami rzeczowymi, 8 nagrodami specjalnymi w tym dla najmłodszego uczestnika konkursu, 10 prac wyróżniono udziałem w wystawie. Ekspozycję pokonkursową można oglądać w Holu Biblioteki Głównej do 31 stycznia 2020 r.