Aktualności Dodano: 12 grudnia 2017

Obrazy i rzeźby Piotra Michnikowskiego

Data rozpoczęcia: 2017-12-12
Data zakonczenia:

Od 12 grudnia w "Galerii za Regałami" można oglądać wystawę Piotra Michnikowskiego. 

Michnikowski (ur. 10.11.1960) - ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, wydział Rzeźby w 1985 roku. Studiował w pracowni Jerzego Jarnuszkiewicza, także wcześniej w pracowni rzeźby u Krystiana Jarnuszkiewicza na wydziale Wzornictwa Przemysłowego.  

Eksperymentuje z różnymi materiałami i mediami. Odlewy z brązu, ceramika, kolor w rzeźbie, a także muzyka i słowo, oraz związki pomiędzy wszystkimi tymi dziedzinami są obszarami po których nieustannie porusza się jego wyobraźnia. Oprócz klasycznej małej formy rzeźbiarskiej, wykonywanej w technice odlewu na tracony wosk, oraz medali, jedną z głównych pasji jest rzeźba ceramiczna w technice raku oraz pokrewne tej technice ceramiczne obrazy, na bazie barwnych szkliw wykonywanych we własnym zakresie. Natomiast z zainteresowania muzyką i dźwiękiem wywodzą się nietypowe, autorskie instrumenty muzyczne różnego rodzaju. Nie stroni także od rysunku i klasycznego malarstwa.

Jednak wszystko to traktuje raczej jako swoisty język, narzędzie do przekazania głębszych, jak twierdzi najbardziej podstawowych treści. W każdej z jego prac kryje się refleksja i zaduma nad istotą istnienia.

"Tematem moich prac jest najczęściej radość: szczęście, spokój wewnętrzny i dobra energia.
Czerpiąc inspirację z obserwacji przeróżnych zachowań ludzi, zabaw dzieci i zwierząt,
a także z muzyki i tańca oraz ich odziaływania na uczucia, używam postaci i ich ruchu
jako środka wyrazu. Chcę zwrócić uwagę istot obcujących z moimi rzeźbami na jasną stronę
życia i na fakt, że jesteśmy czymś więcej niż fizycznym ciałem, a nasze istnienie jest
czymś więcej, niż zmaganie się z problemami."


1992 - wystawa w Haus am See w Hanowerze

1995 - Ceramika a Rzeźba w galerii BRAMA w Warszawie

1996 - Ceramika i Kolor w galerii BRAMA w Warszawie

1996 - Ceramika i Dźwięk w galerii Dzielnicowego Centrum Promocji Kultury Praga-Południe w Warszawie

2000 - Malarstwo i Rzeźba w galerii BRAMA w Warszawie

2000 - Wystawa Rzeźb i Ceramiki w galerii "BORKA - Miejsce Sentymentalne" w Warszawie

2001 - Galeria Zapiecek - rzeźba

2002 - Galeria "Poniatówka" w Błoniu

2003 - siedziba firmy "Sybase" w Warszawie

2005 - Rzeźba z Muzyką, Galeria Zapiecek

2007 - prezentacje wypałów ceramiki Raku, wystawa podczas Mistrzostw Polski Amazonek

2009 - wystawy poplenerowe w Starych Żukowicach, w Owczarni Muzycznej w Jaworkach i w Międzyrzeczu, wystawa zbiorowa ZPAP w Poznaniu i w Warszawie

2010 - wystawa poplenerowa w Międzyrzeczu, wystawa zbiorowa w galerii DAP w Warszawie

2011 - wystawa poplenerowa w Tarnowie, wystawa poplenerowa w Międzyrzeczu, wystawa zbiorowa w galerii DAP w Warszawie, wystawa zbiorowa w Dworze Kossaków w Górkach Wielkich

2012 - wystawa plenerowa w Starych Żukowicach

2013 - wystawa plenerowa w Starych Żukowicach

2014 - wystawa plenerowa w Starych Żukowicach
2016 - wystawa indywidualna na zaproszenie "Studio Gosha",  "Studio Gosha" w Poczdamie, wystawa indywidualna rzeźb i obrazów ceramicznych w Sokołowicach

Z bardziej znaczących realizacji wykonywanych na zamówienie wymienić można małe formy rzeźbiarskie, pełniące rolę statuetek wręczanych jako nagrody na prestiżowych festiwalach filmowych i instytucjach kultury, takich jak "Nagroda Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej", "Warszawski Feniks" (nagroda Festiwalu Filmowego "Żydowskie Motywy"), statuetka "Clio" – nagroda literacka wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, statuetka "Sybilla" – nagroda firmy "Sybase", "Medal Teatru Polskiego Radia", a także oczko w głowie i powód do dumy: statuetka "Pola Negri" Polskiego Festiwalu Fimowego w Los Angeles. Ta ostatnia trafiła w ręce wielu znanych postaci światowego kina; otrzymali ją między innymi Jon Voight, Michael York, Anna Paquin, Emmanuele Seigner, Endy Garcia, Scott Wilson, Ed Harris.

Jedną z najbardziej charakterystycznych dziedzin, którymi się zajmuje, są obrazy ceramiczne. Jak sam mówi, jest to rodzaj malarstwa uprawianego przy pomocy szkliw ceramicznych zamiast farb olejnych czy wodnych. Początkowe zainteresowanie polichromią rzeźby zaowocowało wypracowaniem szeregu barwnych polew i sposobów ich nakładania na gliniane elementy, zestawiane później w płaszczyznę obrazu. Daje to efekty niemożliwe do uzyskania inną metodą.

Wspomniane wyżej instrumenty muzyczne to z jednej strony ciekawa teoria i obserwacja na temat związków pomiędzy rzeźbą i muzyką, a z drugiej nietypowe w konstrukcji instrumenty,. Są to na przykład "skrzypce" z pudłem rezonansowym z ceramiki i drewna, pozytywki ze stali, drewna i gliny, ceramiczne kazoo, albo rzeźby wydające specyficzne dźwięki ocierających się o siebie  elementów z różnych materiałów.

Dopełnieniem działań plastycznych jest twórczość literacka i muzyczna. Niewątpliwie wyniesione z domu przyzwyczajenie do piękna słowa i wrażliwość na muzykę zaowocowały tym, że napisał i pisze nadal, piosenki literackie, które sam wykonuje z akompaniamentem gitary. Dodajmy, że ponad 35-letniej, od początku będącej jego własnością – i włąsnoręcznie wyremontowanej i na bieżąco konserwowanej.