Aktualności Dodano: 09 listopada 2017

Odwiedziny bibliotekarzy czeskich

Data rozpoczęcia: 2017-11-09
Data zakonczenia:

Od 6 - 8 listopada 2017 r. w Lesznie przebywała grupa bibliotekarzy z Krajskiej Knihovni Vysociny w Havlickovym Brodzie. Współpraca między bibliotekami odbywa się w ramach zadania publicznego pt. "Czescy Bracia. Bibliotekarze ambasadorami Leszna w Czechach " komponent I „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017” finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Projekt realizuje Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oddział w Lesznie.

Program wizyty składał się z następujących elementów:
6 listopada - wykład p. Krzysztofa Taciaka nt. działalności Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz koncert uczniów Państwowj Szkoły Muzycznej w Lesznie.
            
7 listopada - konferencja pt. „Wkład Polski w historię, kulturę i dziedzictwo Europy, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii czeskiej”. Konferencja otwarta została w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Lesznie przez Krzysztofa Taciak - przewodniczącego Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Następnie złożono kwiaty pod pomnikiem Jana Amosa Komeńskiego na Placu J.A. Komeńskiego. W kościele pw. św. Mikołaja – otwarto wystawę pt. „Czeskie arcydzieła Santiniego”. Główneym elementem konferencji była debata poświęcona relacjom polsko - czeskim oraz otwarcie wystawy pt. "Jaroslav Hasek" w Bibliotece Ratuszowej. Zaproszeni goście zwiedzili także zamek w Rydzynie.

8 listopada - goście z Krajskiej Knihovni Vysociny zwiedzili pałac w Pawłowicach oraz zapoznali się z funkcjonowaniem biblioteki i izby regionalnej w Pawłowicach.