Aktualności Dodano: 03 czerwca 2019

"Piękni ludzie" - promocja książki Katarzyny Janus

Data rozpoczęcia: 2019-06-03
Data zakonczenia:

Promocja najnowszej książ Katarzyny Janus pt. "Piękni ludzie" przyciągnęła wielu czytelników Filii nr 5. Gospodarzem spotkania była Anna Zamiara. Autorka opowiedziała czytelnikom o swojej twórczości, ale nie tylko. Nie zabrakło opowieści nawiązujących do osobistych doświadczeń i odbytych podróży.

Katarzyna Janus – mieszka w Lesznie, gdzie od wielu lat pracuje w zawodzie lekarza. Wszystkie książki wydała pod pseudonimem Katarzyna Ja- nus. Pisać zaczęła przed czterema laty, zainspiro- wana przez przyjaciółkę Wydała do tej pory po- wieści z gatunku obyczajowej literatury kobiecej, noszące tytuły „Nigdy nie jest za późno" , „Życie za życie", „Mam na imię Walentyna" i „Światło kryje się w mroku” oraz najnowszą „Piękni lu- dzie".

„Piękni ludzie” - Weronika Jarosz, potrącona przez samochód doznaje złamania kręgosłupa i porażenia od pasa w dół. Za namową lekarza jedzie na rehabilitację do ośrodka w Górznie, któ- ry mieści się w pięknym pałacu. Tam, prawdopo- dobnie pod wpływem przeczytanej książki napisa- nej przez ostatnią i jedyną właścicielkę, Annema- rie Muller przenosi się w swoich snach do przed- wojennej rzeczywistości - do roku 1938. Spotyka w nich doktora Jaworskiego, sprawcę jej nieszczę- ścia - adwokata Jędrzeja Kozińskiego, swoją nieży- jącą mamę, nieznanego ojca. Oczywiście pomię- dzy Weroniką, a młodymi mężczyznami krąży uczucie, spotyka ich w realnym i tym wyśnionym świecie.