Aktualności Dodano: 23 maja 2018

Powiększenie zasobów Leszczyńskiej Biblioteki Cyfrowej z digitalizacją Panoramy Leszczyńskiej

Data rozpoczęcia: 2018-05-23
Data zakonczenia:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie pragnie poinformować o przystąpieniu do implementacji projektu pn. „Powiększenie zasobów Leszczyńskiej Biblioteki Cyfrowej z digitalizacją Panoramy Leszczyńskiej.”, realizowanego w ramach Programu Kultura Cyfrowa 2018, w którym Partnerem Strategicznym jest Panorama Leszczyńska.

Zadanie polega na digitalizacji, opracowaniu i nieodpłatnym udostępnieniu czasopisma na platformie
Leszczyńskiej Biblioteki Cyfrowej, od początku jego powstania (1979.)

Ponadto, prowadzone będą działania edukacyjne, dotyczące digitalizacji oraz wykorzystywania zasobów cyfrowych na terenie byłego województwa leszczyńskiego. W bibliotekach powiatowych odbędą się spotkania informacyjne z Dziennikarzami Panoramy Leszczyńskiej, na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie zorganizowane będą wizyty studyjne w pracowni digitalizacyjnej.

Projekt wieńczyć będzie konferencja upowszechniająca, której tematyka dotyczyć będzie konieczności oraz ważności digitalizacji zasobów kultury i dziedzictwa narodowego oraz pozyskiwania i weryfikowania informacji za pośrednictwem nowoczesnych technologii.

W ramach realizacji projektu, Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie doposaży również swoją pracownię digitalizacyjną.

Projekt jest kontynuacją poprzednich dwóch propozycji, realizowanych przez MBP w ramach Programu Kultura Cyfrowa.

Realizacja Projektu stanowi fenomen na skalę ogólnopolską- dotychczas żaden bieżący tygodnik regionalny nie został w Polsce poddany digitalizacji w całości. Ponadto- udostępnienie całości wydawnictwa będzie świetnie zachowanym świadectwem historii współczesnej ziemi leszczyńskiej od roku 1979, jak również stanowić będzie doskonałą wizytówkę dla Miasta Leszna. Dodatkowo, udostępniona Panorama Leszczyńska stanowić będzie nieocenione źródło informacji o życiu kulturalnym i społecznym ziemi leszczyńskiej dla regionalistów, historyków, dziennikarzy oraz badaczy społecznych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.