Aktualności Dodano: 30 stycznia 2019

„Powiększenie zasobów Leszczyńskiej Biblioteki Cyfrowej z digitalizacją Panoramy Leszczyńskiej."

Data rozpoczęcia: 2019-01-30
Data zakonczenia:

Zadanie polegało na digitalizacji, opracowaniu i nieodpłatnym udostępnieniu czasopisma na platformie
Leszczyńskiej Biblioteki Cyfrowej, od początku jego powstania (1979.) Zdigitalizowano ponad 70 000 stron.

Ponadto, prowadzone były działania edukacyjne, dotyczące digitalizacji oraz wykorzystywania zasobów cyfrowych na terenie byłego województwa leszczyńskiego. W bibliotekach powiatowych odbywały się spotkania informacyjne z Dziennikarzami Panoramy Leszczyńskiej, na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie zorganizowane były wizyty studyjne w pracowni digitalizacyjnej.

Projekt wieńczyła konferencja upowszechniająca, której tematyka dotyczyła konieczności oraz ważności digitalizacji zasobów kultury i dziedzictwa narodowego oraz pozyskiwania i weryfikowania informacji za pośrednictwem nowoczesnych technologii.

W ramach realizacji projektu, Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie doposażono również swoją pracownię digitalizacyjną.

Projekt był kontynuacją poprzednich dwóch propozycji, realizowanych przez MBP w ramach Programu Kultura Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.


Pliki do pobrania: