Aktualności Dodano: 02 grudnia 2019

Warsztaty w ramach Programu Kultura Cyfrowa 2019

Data rozpoczęcia: 2019-12-02
Data zakonczenia:

Wyszukiwanie informacji w sieci, posługiwanie się katalogami bibliotecznymi on-line i przede wszystkim zasoby oraz potencjał bibliotek cyfrowych, ze szczególnym uwzględnieniem Leszczyńskiej Biblioteki Cyfrowej – to tematy spotkań, w których udział wzięli seniorzy z Osiecznej, Pawłowic, Krzemieniewa, Rydzyny, Święciechowy, Wijewa, Lipna i Leszna. Odwiedziliśmy ich realizując projekt „Powiększenie zasobów Leszczyńskiej Biblioteki Cyfrowej z wydzieleniem działów regionalnych”.

W ramach działań edukacyjno-promocyjnych spotkaliśmy się też młodzieżą leszczyńskich szkół średnich. W III Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Ekonomicznych rozmawialiśmy o tym, jak radzić sobie z nadmiarem informacji, które do nas docierają i gdzie szukać wiarygodnych źródeł wiedzy. Wszystko po to, aby trenować kompetencje cyfrowe oraz zwiększać umiejętność świadomego korzystania z Internetu. Uczniowie poinformowani zostali również o korzyściach płynących z funkcjonowania bibliotek cyfrowych w kontekście procesu uczenia się.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultur.