Aktualności Dodano: 22 października 2018

XVI Sympozjum ewangelickie

Data rozpoczęcia: 2018-10-19
Data zakonczenia:

Dr Łukasz Barański – teolog i historyk, studiował teologię ewangelicką w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, historię na Uniwersytecie Warszawskim, a w latach 2001-2003 odbył studia uzupełniające na Uniwersytecie Ruprechta i Karola w Heidelbergu. Jest autorem wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych na temat historii Reformacji XVI wieku. Wraz z Jerzym Sojką wydał dwutomową "Reformację. Historię i teologię luterańskiej odnowy Kościoła w Niemczech w XVI w." Mieszka w Goleszowie na Śląsku Cieszyńskim, jest pracownikiem Wydawnictwa Augustana.