Aktualności Dodano: 13 stycznia 2021

Zbliża się 101. rocznica odzyskania niepodległości przez Leszno

Data rozpoczęcia: 2021-01-13
Data zakonczenia:

Polskie wojsko oficjalnie wkroczyło do miasta 17 stycznia 1920 roku. Przypominamy, jakie emocje towarzyszyły wtedy i Niemcom, i Polakom.

Dla jednych był to czas smutku, dla innych - niewypowiedzianej radości. Ówczesna prasa komentowała przełomowe wydarzenia, a zapiski z tamtych dni przetrwały do dziś:

Do Niemców wydano odezwę, wzywającą mieszkańców Leszna i okolicy, aby w dniu wkroczenia wojsk polskich powstrzymano się od wszelkich objawów radości, aby nie wylegano na ulice, a dzień 16 stycznia święcono jak dzień powszechnej żałoby i smutku [...].

Stronie polskiej towarzyszyły zgoła inne emocje:

Gdy po wymianie ratyfikacji pokoju Wersalskiego dnia 10. Stycznia 1920 wybiła nareszcie dla Leszna i całości ziemi Leszczyńskiej godzina oswobodzenia i wolności złotej z pod jarzma pruskiego, a dnia 17.I.1920 pierwsze oddziały Wojsk polskich wkroczyły do naszego miasta i reszty powiatu Leszczyńskiego, radość ludności polskiej była wielka, bezgraniczna [...]

Rocznica 17 stycznia, rocznica wkroczenia wojsk polskich do Leszna, żyć będzie w pamięci społeczeństwa leszczyńskiego po wieki. Choć epizodem tylko było ono spóźnionym wielkiego dramatu wojny światowej, przecież przejdzie do historii lokalnej [...]

I rzeczywiście rocznica ta przeszła do lokalnej historii, co potwierdza niniejsze wspomnienie. Dziś wydarzenia z roku 1920 przeżywamy równie intensywnie, chociaż w nieco odmiennej formie - już za kilka dni w przestrzeni miejskiej zaprezentowana zostanie wystawa nawiązująca do odzyskania niepodległości przez Leszno oraz prezentująca sylwetki osób kształtujących to miasto w okresie międzywojennym. Biblioteka organizuje też konkurs poświęcony tamtym wydarzeniom, a na facebookowy profil "17 Stycznia 1920 Leszno" przygotowała sylwetki międzywojennych zarządców miasta i powiatu leszczyńskiego.

Informacji na temat niepodległości Leszna warto szukać także na stronach Leszczyńskiej Biblioteki Cyfrowej, na przykład tutaj. Polecamy Państwu również najnowszą publikację, która trafiła do zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie - "Leszno w dwudziestoleciu międzywojennym. W 100. rocznicę powrotu Leszna do Macierzy" pod redakcją Mirona Urbaniaka.

Łukasz Domagała