Aktualności Dodano: 01 Lipca 2022

"Bajkowe Poranki" - seanse filmowe dla dzieci | «Казкові ранки»

Data rozpoczęcia: 2022-09-04 11:00
Data zakonczenia: 2022-09-04 12:00

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie serdecznie zaprasza na "Bajkowe Poranki". Pod tą nazwą w każdą niedzielę wakacji (3.07-28.08) o godz. 11:00 odbywają się projekcje kultowych filmów animowanych. Na projekcje zapraszamy do Sali Audiowizualnej w nowej siedzibie Biblioteki przy pl. Metziga 25.

Na pokazy zapraszamy zarówno dzieci polskie, jak i cudzoziemskie (w wieku od 6 do 8 lat), ponieważ podczas seansów będziemy prezentować bajki, do których zrozumienia nie jest potrzebna znajomość języka polskiego. W naszej bibliotece stawiamy na integrację przez kulturę oraz projekty niosące za sobą wartość edukacyjną. Bajki, mogą mieć ogromny wpływ na rozwój dziecka, jego zainteresowań, wrażliwości, sposobu, w jaki postrzega świat. Bajki potrafią uczyć i leczyć.

Міська публічна бібліотека Станіслава Ґрохов’яка в м. Лешно гостинно запрошує на «Казкові ранки». Під такою назвою кожної неділі канікул (3.07-28.08) об 11:00 відбудуться покази культових мультиплікаційних фільмів. Запрошуємо на сеанси до Залу аудіо-відео у новому приміщенні Бібліотеки на пл. Мецига 25.

На вистави запрошуємо як польських, так і іноземних дітей (віком від 6 до 8 років), адже під час показів ми представлятимемо казки, розуміння яких не потребує знання польської мови. У нашій бібліотеці ми зосереджені на інтеграції через культуру та навчальні проекти. Казки можуть мати величезний вплив на розвиток дитини, її інтереси, чуйність, сприйняття світу. Казка може навчити і зцілити.


Wydarzenie jest częścią projektu pn."Kultura Wspólna".

Wstęp na wszystkie seanse jest bezpłatny!

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura - Interwencje. Edycja 2022