Blisko - Bliżej - Biblioteka!

"Blisko - Bliżej - Biblioteka!" to projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka dofinasowany w ramach Programu BLIKO Narodowego Centrum Kultury, którego nadrzędnym celem jest budowanie partnerstw pomiędzy organizacjami i instytucjami kultury w Lesznie oraz zwiększenie wykorzystania biblioteki przez Mieszkańców Leszna poprzez realizację działań wynikłych z inicjatyw lokalnych oraz wspierających społeczność lokalną. Projekt ma charakter włączający, jego głównym filarem jest wykorzystanie lokalnego kapitału społecznego oraz zwiększenie powiązania mieszkańców z Biblioteką. Projekt zakłada realizację działań w roku 2021 i 2022. W projekcie duży nacisk położono na promocję projektu i wnioskodawcy i prowadzenie działań informacyjnych – ma to związek z przeniesieniem się biblioteki do nowego obiektu i narosłymi wokół tego wydarzenia kontrowersjami pośród mieszkańców Leszna. Działania kierowane są do szerokiego grona odbiorców-dzieci, dorośli, młodzież oraz seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami. Projekt zakłada współpracę z trzecim sektorem oraz realizację diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców, jakie mogłaby zaspokoić Biblioteka.Kulturalna Inicjatywa Lokalna

Kulturalna Inicjatywa Lokalna to konkurs Miejskiej Biblioteki publicznej im. Stanisława Grochowiaka na realizację oddolnej inicjatywy kulturalnej o charakterze pro czytelniczym, która skierowana jest do Mieszkańców i Mieszkanek Leszna. Realizacja działań powinna mieć na celu włączenie nowych środowisk w działalność Biblioteki i aktywizację społeczności lokalnej.

Działania w formie projektów edukacyjno-animacyjnych powinny stanowić działania kulturalne, zawierające komponent edukacyjny i/lub animacyjny i podlegać realizacji w społeczności lokalnej. Działania koordynowane będą przez wnioskodawcę we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Lesznie. Działania powinny być zaprojektowane z inicjatywy oddolnej.

Działania preferowane to takie, które wykorzystują potencjał kulturowy mieszkańców, inicjowane są przez przedstawicieli społeczności lokalnej, są interdyscyplinarne i promują czytelnictwo pośród dzieci i/lub młodzieży.

Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz wykaz kosztów kwalifikowanych znajduje się do pobrania na dole strony.