Kultura Wspólna

Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie informuje o otrzymaniu dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura - Interwencje, na realizację zadania pn. Kultura Wspóla. Zadanie jest odpowiedzią na rosnącą liczbę migrantów ukraińskich, zamieszkujących tereny Leszna i okolic oraz napływających do miasta. Projekt realizować będzie działania edukacyjno-animacyjne w partnerstwie z leszczyńskimi szkołami, Centrum Integracji Cudzoziemców i Fundacją Cooperacja, zajmującą się edukacją międzykulturową.

Projekt, obok działań edukacyjno animacyjnych, które wesprą najmłodszych odbiorców kultury w uczestnictwie w obiegu kulturalnym, stworzy warunki do integracji, i podniesie kompetencje edukatorów i kadr kultury w Lesznie w zakresie edukacji międzykulturowej, skutecznego odpowiadania na potrzeby migrantów w zakresie realizacji oferty edukacyjnej i kulturalnej oraz zbuduje silne partnerstwa międzyinstytucjonalne, dzięki którym możliwe będzie tworzenie i realizacja oferty komplementarnej, dobrej jakości, adekwatnej do bieżącego zapotrzebowania.

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu warsztatów muzycznych, językowych oraz pokazów filmowych i szkolenia dla kadry, skierowany jest do dzieci i dorosłych. Realizacja w Lesznie od 25.04.22 do 30.10.22.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura - Interwencje. Edycja 2022

 

MKiDN i NCK