Biblioteka Osobliwości

Projekt pn. Biblioteka Osobliwości ma na celu zwiększenie zainteresowania literaturą oraz promocję czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze książki poprzez rozwinięcie na gruncie literackim, historycznym i popularnonaukowym koncepcji związanych z konspiracjonizmem polskim i światowym. Projekt stanowi odpowiedź na współczesny problem związany z zalewem fałszywych informacji w mediach i ustanawia bibliotekę jako centrum rzetelnej i sprawdzonej wiedzy o świecie. Projekt skierowany jest do młodzieży, seniorów oraz dorosłych. Projekt zakłada aktywną pracę z młodzieżą szkół ponadpodstawowych - edukacyjną, merytoryczną i fotograficzną, zwiększającą tym samym ich kompetencje odbiorcze, czego efektem będą noty prasowe, kolekcje fotograficzne oraz i materiały umieszczone i udostępniane szeroko w Internecie. Projekt realizowany od stycznia do grudnia 2022 w Lesznie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.