Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Lesznie

XIX Edycja Konkursu - 2021

Konkurs  o Nagrodę im. Heleny Śmigielskiej

Regulamin

I.

Organizatorem konkursu jest Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
w Lesznie

II.

Celem konkursu jest promowanie bibliotekarza szczególnie aktywnego w środowisku,  którego praca ma istotne znaczenie dla rozwoju teorii i doskonalenia praktyki bibliotecznej
i informacyjnej oraz poprzez działania w swoim środowisku lokalnym propagowanie książki
i rozwój szeroko rozumianej kultury.

III.

Nagroda  jest przyznawana co roku wyróżniającemu się bibliotekarzowi, członkowi SBP
z terenu działania Oddziału w Lesznie.

IV.

Wnioski wraz z uzasadnieniem składane są przez koła do Zarządu  Oddziału SBP w Lesznie. Termin składania wniosków upływa z dniem 19 kwietnia 2021 roku.

V.

Nagrodę przyznaje Kapituła, którą tworzą laureaci poprzednich edycji konkursu oraz przewodniczący Zarządu Oddziału.

VI.

Kapituła dokonując wyboru laureata Nagrody kieruje się następującymi kryteriami:

- organizowanie imprez czytelniczych

- włączanie się w ogólnopolskie akcje na rzecz czytelnictwa

- stosowanie niekonwencjonalnych form pracy z czytelnikiem

- organizowanie imprez kulturalnych promujących bibliotekę w środowisku

- dbałość o rozwój własnego warsztatu pracy

- dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym z bibliotekarzami różnych sieci.

 

VII.

Wysokość nagrody wynosi 1500,-. Laureat otrzymuje również pamiątkowy dyplom.

VIII.

Nagroda jest wręczana laureatowi podczas obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, organizowanego przez Oddział SBP w Lesznie. 

IX.

Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonane w trybie uchwały podjętej przez Zarząd Oddziału w Lesznie.


Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Leszna


XVIII Konkurs o Nagrodę Liścia Miłorzębu

Nagroda Liścia Miłorzębu dla wydawcy za najlepszą publikację o regionie przyznawana jest od 2004 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Lesznie i tygodnik Panorama Leszczyńska oraz Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie.

Wybierana jest książka, którą wydano i wydrukowano w 2020 roku na terenie południowo-zachodniej Wielkopolski i jej treść dotyczy regionu. Warunkiem udziału w konkursie jest obecność publikacji w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie.

Honorowa nagroda­-plakieta będzie wręczona podczas obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek.

1. 21 PREZENTACJE - Leszno 2020 : Na początku zmieniła się pogoda : 17.10-21.11.2020 / tł. Jan Wasiewicz; fot. Michał Kałużny; Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie. - Leszno : Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych, 2020. - 118 s. : il.

2. BOGUSŁAW Nowak / Robert Noga. - Leszno : Firma Wydawnicza "Danuta", 2020. - 222 s., [8] s. tabl. : fot. - (Asy Żużlowych Torów)

3. BONUM faustum fortunatumque 2009-2019 / red. Anna Mamulska. - Leszno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, 2020. - 330 s. : faks., fot., il., portr.
Publikacja stanowi kontynuację wydawnictwa albumowego: Bonum, faustum fortunatumque. Dziesięć lat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, red. Anna Mamulska. Leszno 2009

4. BRĄZOWY brewiarz / Aleksander Halec; oprac. graf. Barbara Izabela Topczewska. - Leszno : Leszczyńskie Towarzystwo Kulturane, 2020. - 115 s.
Tomik poetycki

5. BRONISŁAW Kotlarski (1893-1939) : droga wielkopolskiego patrioty / Mateusz Szałata. - Leszno : Urząd Miasta Leszna, 2020. - 188 s. : il. - (Cives Nostri : Biblioteka Miasta Leszna ; t. 18)

6. DROGA do Asklepiejonu : wspomnienia / Edmund Waszyński. - Leszno : Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka, 2020. - 355 s. : fot., portr.
Wspomnienia lekarza związanego z Lesznem

7. DZIEJE Święciechowy / Eugeniusz Borowiak; oprac. graf. Lidia Prozorowska. - Leszno : Drukarnia HAF, 2020. - 176 s. : fot., il.

8. EDUKACJA muzealna Muzeum Okręgowego w Lesznie : informator / oprac. tekstów Roksana Foralewska, Marta Małkus; oprac. graf. Katarzyna Jurga. - Leszno : Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego, 2020. - 20 s. : il.

9. ETNO Trop : tropimy kulturowe dziedzictwo : Bukówiec Górny / Ewa Tomaszewska, Marta Małkus, Katarzyna Jurga; oprac. graf. Katarzyna Jurga. - Leszno : Muzeum Okręgowe, 2020. - [24] s. : il

10. FRASZKI igraszki / Jerzy Kin; rys. Elżbieta Kin. - Leszno : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego, 2020. - 86 s. : rys.
Autorzy związani z Lesznem

11. GOSTYŃ : miasto i gmina : [album] / Marek Chwistek; tekst Jacek Frydryszak. - Gostyń : Wydawnictwo Regionalne Frydryszak-Wawrzyniak, 2020. - 306 s. : fot. - (Wczoraj i dziś regionu gostyńskiego.)
Fotografie Marka Chwistka wykonane w 2019 roku na terenie gminy Gostyń

12. JADWIGA Wiktoria Mondelska zasłużony pedagog i dyrektor szkoły / Stanisław Jędraś. - Leszno : Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka, cop. 2020. - 28 s. : il.

13. JUBILEUSZE Unii Leszno : bycze to zadanie złota pomnażanie (2007, 2010, 2015)  / oprac. Wiesław Dobruszek. - Leszno : Firma Wydawnicza "Danuta", 2020. - 179 s.: fot.

14. LESZCZYŃSKI samorząd w latach 1990-2020 / Antoni Mazankiewicz. - Leszno : Urząd Miasta Leszna, 2020. - 392 s. : fot., il., portr., wykr.

15. LESZCZYŃSKIE zegary : 100 zegarów na 100-lecie powrotu Leszna do Macierzy : z kolekcji Janusza Skrzypczaka : [album] / oprac. Janusz Skrzypczak; fot. zegarów Wojciech Olejniczak. - Leszno : Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, 2020. - 389 s. : fot.

16. LESZNO w dwudziestoleciu międzywojennym : w 100. rocznicę powrotu Leszna do Macierzy / pod red. Mirona Urbaniaka. - Leszno : Archiwum Państwowe, 2020. - 224 s. : fot., il.,

17. LITERACKIE postaci wychodzą z książek / autorzy fotografii: Marek Kucharski, Benita Kuchel, Mariusz Leszczyk, Hanna Maćkowiak, Daniel Podborowski, Tomasz Piaszczyński, Andrzej Przewoźny, Beata Raburska, Dorota Siemianów, Katarzyna Walenciak, Anna Wierzba, Marta Wróbel. - Leszno : Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka, 2020. - 62 s. : il. - Program ,,Kultura - Interwencje 2020"

18. MISTRZOSTWA Świata Par (1986-1990) / Wiesław Dobruszek. - Leszno : Firma Wydawnicza "Danuta", 2020. - 160 s. : faks., fot. - (Z Historii Speedwaya ; 8) - Nazwa autora na okładce.

19. NSZZ ''Solidarność'' w Regionie Leszczyńskim 1980-2020 / red. Waldemar Handke. - Leszno : Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka, 2020. - 202 s. : fot.
Publikacja jubileuszowa wydana z okazji 40-lecia Solidarności

20. OCALIĆ od zapomnienia 1920-2020 : dzieje Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickewicza w Lesznie. - Leszno : Szkoła Podstawowa Nr 4, 2020. - [49] s. : fot.

21. OTULENI kwiatami : Ci, którzy wygrali... / zdjęcia Szymon Andrzejewski; opiekun merytoryczny Michał Dudka. - Leszno : Stowarzyszenie "Wygraj Siebie", 2020. - [40] s. : fot.

22. PIOTR Bruzda / Marek Smyła. - Leszno : Firma Wydawnicza "Danuta", 2020. - 198 s. : fot. - (Asy Żużlowych Torów)

23. ROCZNIK Leszczyński / red. Stanisław Sierpowski; rada red. Janina Małgorzata Halec [i in.]. - 2020, t. 20. - Leszno : Leszczyńskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2020. - 356 s. : fot., portr., tab.

24. STYCZEŃ 1920... wolność i co dalej? : Leszno w latach 1920-1939 : [katalog] / tekst Artur Michalak, Małgorzata Gniazdowska; fot. Tomasz Sikorski, Tomasz Tritt, Andrzej Przewoźny. - Leszno : Muzeum Okręgowe, 2020. - 29 s. : il.

25. SZKOŁA łącząca pokolenia 1920-2020 : 100 lat Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie / zespół red. Kamilla Sprengel, Małgorzata Ziemlińska, Tadeusz Ziemliński, Aneta Jachułkowska, Justyna Markowska, Jakub Murawa. - Leszno : Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyńskiej Szkoły Rolniczo-Budowlanej, 2020. - 290 s., [28] s. tabl. : faks., fot., portr. - Na okładce: 100-lecie ZSR-B 26 września 2020 r. - Bibliografia na stronie [292].

26. TAJNA Siódemka : harcerska konspiracja w Lesznie : 7 Drużyna Harcerska im. gen. Henryka Dąbrowskiego przy Rodzinie Kolejowej w Lesznie / Waldemar Handke. - Leszno ; Poznań : Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu : Urząd Miasta w Lesznie, 2020. - 135 s. : fot., il., portr.

27. TAK powstało Leszno / Agnieszka Glapiak ; il. Karolina Kucharska. - Leszno : Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka, 2020. - 27 s. : il. - Wydanie z okazji 100. rocznicy powrotu Leszna do Macierzy sfinansowane ze środków Miasta Leszna.

28. TUŻ przed świtem / Violetta Borowiak; il. Marlena Kordylas. - Leszno : Drukarnia HAF, 2020. - 96 s. : il.
Tomik autorki związanej z Lesznem

29. W STRUMIENIU życia / Violetta Borowiak; il. Marlena Kordylas. - Leszno : Drukarnia HAF, 2020. - 85 s. : il.
Trzeci tomik autorki związanej z Lesznem

30. Z GŁOWY prababci : czepki, kopki, klapice : katalog wystawy / red. Ewa Tomaszewska. - Leszno : Muzeum Okręgowe w Lesznie, 2020. - 227 s. : fot., il., mapa - Wystawa: Muzeum Okręgowe w Lesznie, 14 lipca - 31 grudnia 2020 r.

31. ZBIGNIEW Podlecki / Tomasz Rosochacki; red. Wiesław Dobruszek. - Leszno : Firma Wydawnicza "Danuta", 2020. - 352 s. : faks., fot. - (Asy Żużlowych Torów)

32. ZDZISŁAW Dobrucki / Wiesław Dobruszek. - Leszno : Firma Wydawnicza "Danuta", 2020. - 288 s. : fot. - (Asy Żużlowych Torów)

33. ŻUŻLOWY leksykon ligowy. T. 12, (1985-1986) / Krzysztof Błażejewski, Wiesław Dobruszek. - Leszno : Firma Wydawnicza "Danuta", 2020. - 168 s. : fot.

34. ŻYCIE zapisane szyfrem / Józef Borowiak; [wspomnienia zebrał i przygotował do druku Eugeniusz Borowiak]. - Leszno : Drukarnia HAF s.c. Hanna i Aleksander Florczak, 2020. - 140 s. : fot.



17.03.2021

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Leszna 


 


 

 Regulamin Nagrody Liścia Miłorzębu

za najlepszą publikację o regionie

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Organizatorami konkursu o Nagrodę Liścia Miłorzębu są: Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lesznie, tygodnik „Panorama Leszczyńska” oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie.

§ 2.

1. Celem ustanowienia Nagrody jest uznanie wysiłku edytorskiego oraz wpływanie na jakość ukazujących się coraz liczniej publikacji regionalnych.

2. Organizatorom i fundatorom Nagrody zależy na honorowaniu tych wydawców, którzy rzetelnie podchodzą do jakości wydawanych przez siebie tytułów, dbających o ich zawartość treściową i postać fizyczną, tych, którzy doceniają funkcję: redaktorów, grafików, korektorów, recenzentów w procesie powstawania publikacji.

 

§ 3.

1. Nagroda Liścia Miłorzębu za najlepszą publikację o regionie jest nagrodą honorową, przyznawaną
co roku wydawcy książki lub broszury uznanej za najlepszą książkę o regionie w ubiegłym roku pod względem edytorskim. Za region przyjmuje się obszar działania leszczyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, tzn. dawnego województwa leszczyńskiego.

2. W ramach konkursu Jury przyznaje również Nagrodę Specjalną za książkę opublikowaną przez wydawnictwo z regionu leszczyńskiego.

3. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie może przyznać oddzielną Nagrodę.

§ 4.

1. W skład Jury wchodzi: po dwóch przedstawicieli poszczególnych Organizatorów oraz Inicjatorzy Konkursu. Organizację Konkursu zapewnia Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie.

2. Konkurs jest współfinansowany przez Miasto Leszno.

3. Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lesznie, tygodnik „Panorama Leszczyńska” i Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie są właścicielami wszelkich praw materialnych i niematerialnych związanych z Nagrodą, w szczególności takich jak logo i nazwa Nagrody.

§ 5.

1. Obserwacja ukazujących się publikacji prowadzona będzie przez organizatorów na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na terenie działania leszczyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, tzn. dawnego województwa leszczyńskiego oraz poza jej granicami.
2. Zadaniem Jury jest ocena merytoryczna nadesłanych na konkurs książek oraz przedstawienie
i wyłonienie kandydata do Nagrody.

§ 6.

Widomym znakiem Nagrody jest plakieta. Dopuszcza się możliwość fundowania innych nagród.

§ 7.

Nagroda Liścia Miłorzębu wręczana będzie w stosownej oprawie podkreślającej jej rangę.

§ 8.

Wydawca-zdobywca Nagrody Liścia Miłorzębu będzie przedstawiany na łamach „Panoramy Leszczyńskiej”, a Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich promował będzie jego książkę.

Rozdział 2. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania Nagrody

§ 9.

1. Konkurs składa się z dwóch etapów:

1) pierwszy etap – zgromadzenie książek dostępnych w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Lesznie oraz ogłoszenie listy tytułów branych pod uwagę przez Jury w I kwartale każdego roku;

2) drugi etap – wybór laureata Nagrody Liścia Miłorzębu i pozostałych nagród.

2. Ogłoszenie konkursu oraz dokładne terminy poszczególnych etapów są podawane corocznie
do publicznej wiadomości na stronach internetowych Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lesznie, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie oraz na łamach tygodnika Panorama Leszczyńska.

§ 10.

Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania książek do konkursu są wszystkie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat oraz osoby prawne, np. wydawnictwa, instytucje kultury, organizacje pozarządowe
i inne.

§ 11.

1. Termin zgłaszania publikacji wydanych w roku poprzednim upływa 31 marca roku ogłoszenia danej edycji Nagrody.

2. Zgłoszenia, które wpłyną do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie  po 31 marca danego roku, mogą zostać uwzględnione w konkursie za zgodą Jury.

§ 12.

1. Propozycje do Nagrody należy przesyłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Bolesława Chrobrego 3, 64-100 Leszno, z dopiskiem „Nagroda Liścia Miłorzębu”.

2. Zgłoszenie powinno zawierać:

1) imię i nazwisko autora;

2) tytuł;

3) miejsce, wydawcę i rok publikacji książki;

4) nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu) osoby lub instytucji zgłaszającej;

5) zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

3. Do zgłoszenia należy załączyć co najmniej 1 egzemplarz książki zgłaszanej do Nagrody, która będzie włączona do zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie, a tym samym udostępniona członkom Jury do prac związanych z wyłonieniem laureatów konkursu.

4. Książki nadsyłane w ramach zgłoszenia do Nagrody nie są zwracane.

5. Nagrodzeni w Konkursie wyrażają zgodę na opatrzenie książki znajdującej się w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie banderolą Nagrody Liścia Miłorzębu.

§ 13.

1. Nagroda zostaje wręczona w maju każdego roku podczas Tygodnia Bibliotek w terminie ustalonym przez Organizatorów, o którym zawiadomią laureatów pisemnie.

2. Miejscem uroczystości wręczenia Nagrody jest Leszno.

3. Wydawcy, których książki zostaną nagrodzone, otrzymują specjalne dyplomy honorowe.

§ 14.

Członków Jury obowiązuje zasada zachowania poufności w kwestiach dotyczących zakresu jego prac.

§ 15.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Organizatorzy i Jury podejmują decyzje według własnego uznania, kierując się zasadami słuszności oraz charakterem Nagrody i jej założeniami.

 

UZASADNIENIE

 

 Na rynku wydawniczym ukazuje się wiele publikacji podejmujących szeroko rozumianą tematykę regionalną. Organizatorom i fundatorom Nagrody zależy na honorowaniu tych edytorów, którzy rzetelnie podchodzą do jakości wydawanych przez siebie tytułów, dbających o ich zawartość treściową i postać fizyczną, tych którzy doceniają funkcję redaktorów, grafików, korektorów, recenzentów w procesie powstawania publikacji.

 Organizatorzy wierzą, że przyznając Nagrodę Liścia Miłorzębu, przyczynią się do promowania regionalnego rynku wydawniczego.

Nazwa Nagrody Liścia Miłorzębu nawiązuje do  przyrodniczych atrakcji Leszna. Wśród starych drzew w parku przy placu Tadeusza Kościuszki, parku należącego niegdyś do pałacu Sułkowskich, rośnie miłorząb dwuklapowy, o pięknych wachlarzowatych liściach. Jest to drzewo długowieczne, może więc być symbolem trwałości.

Chciałoby się, aby publikacje regionalne miały wartości nieprzemijające.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Leszna

 


XIV Ogólnopolski Konkurs Literacki
imienia Stanisława Grochowiaka
Konkurs pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Leszna

Zakończył się, ogłoszony przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Lesznie i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie XIV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Stanisława Grochowiaka pod patronatem Prezydenta Miasta Leszna. 

Na konkurs wpłynęły 442 prace nadesłane z całej Polski i zagranicy. Jury, w skład którego weszli uznani twórcy i krytycy literaccy: Sergiusz Sterna-Wachowiak, Janusz Drzewucki i Mieczysław Orski oceniło 404 prace i wyłoniło laureatów:       

W kategorii Poezji:

I Nagrodę Czesławowi Markiewiczowi z Zielonej Góry

II Nagrodę – równorzędnie: 

Bogdanowi Nowickiemu z Zabrza

Jackowi Świłło z Oleśnicy

III Nagrodę – równorzędnie: 

Barbarze Zakrzewskiej z Ostrołęki

Michałowi Krawczykowi z Jeleniej Góry

 

W kategorii Prozy:

I Nagrodę Bogdanowi Nowickiemu z Zabrza za utwór pt. „ Tąpnięcia”

II Nagrodę Robertowi Szymańskiemu z Jastrzębia-Zdroju za utwór pt. ,,Na dzielnicy – historia banalna’’

III Nagrodę Annie Popiel z Gliwic za utwór pt. ,,Materia Doloroso”

 

W kategorii Dramatu i słuchowiska radiowego:

I Nagrodę Tomaszowi Dymkowi z Poznania za utwór pt. „Solniczka”

II Nagrodę Katarzynie Błaszczyńskiej z Katowic za utwór pt. ,,Kubicyna z Niezdary”

III Nagrodę – równorzędnie:

Michałowi Łukowiczowi z Katowic za utwór  pt. ,,Tata reportera” 

Magdalenie Siwik z Olsztyna za utwór pt. ,,Aż pogrzebią cię ruiny” 

 

„Laur 100-lecia” XIV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Stanisława Grochowiaka – nagrodę specjalną ufundowaną przez Prezydenta Miasta Leszna Łukasza Borowiaka 

Wojciechowi Roszkowskiemu z Nowego Sącza w kategorii poezji

 

Uroczysta Gala XIV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Stanisława Grochowiaka odbyła się  wirtualnie za pośrednictwem kanału YouTube 26 września o godzinie 12.00 w Bibliotece Ratuszowej w leszczyńskim Ratuszu. Przewodniczący Jury Konkursu Sergiusz Sterna-Wachowiak wygłosił słowo wstępne podsumowujące Konkurs oraz odczytał werdykt. Laureatom wręczono nagrody, wśród nich nagrodę specjalną „Laur 100-lecia powrotu Leszna do Polski” – ufundowaną przez Prezydenta Miasta Leszna Łukasza Borowiaka. Wyróżnienie wręczył wiceprezydent Piotr Jóźwiak. 

W plikach do pobrania (na dole strony) załączamy broszurę "Ścieżkami Stanisława Grochowiaka" zawierającą m.in. fragmenty nagrodzonych prac laureatów XIV edycji konkursu.



 

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Leszna