Filmografia Jazzu

Zadanie polega na podniesieniu jakości oferowanych usług przez bibliotekę, uadekwatnienie ich do zapotrzebowania i możliwości mieszkańców Leszna i zwiększeniu wykorzystania kulturalnego jej obiektu - Biblioteki Ratuszowej poprzez organizację cyklu interdyscyplinarnych wydarzeń kulturalnych łączących literaturę i jej ekranizacje z muzyką.

Dzięki realizacji projektu do Leszna przyjadą między innymi: Leszek Kułakowski Quintet, Kasia Stroińska, Krzysztof Heredzin Trio, Marek Napiórkowski, Artur Lesicki czy Filip Łobodziński! Zapowiada się ekscytujący i bardzo muzyczny rok!

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury