Co z tą Książką?

Projekt ma na celu wzmocnienie roli Biblioteki jako ośrodka kulturotwórczego w powiecie leszczyńskim przez podniesienie jakości oferowanych usług i zacieśnienie partnerstw z instytucjami oraz NGO z obszaru kultury na rzecz wspólnego wdrażania oferty komplementarnej. Cykl podzielony jest na bloki adekwatne do grup docelowych. 

Zadanie polega na organizacji cyklu interdyscyplinarnych wydarzeń (spotkań autorskich, publicystycznych, artystycznych oraz warsztatów) w których główną rolę gra książka. Dzięki realizacji projektu będziemy mogli gościć w Lesznie miedzy innymi Martynę Wojciechowską, Artura Andrusa, Annę Dziewit Meller, Jacka Hugo Badera czy Jarosława Kreta.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.