Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-06-14
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie zamieszczane fotorelacje mają do każdego zdjęcia tekst alternatywny, a jedynie zbiorczą informację jakiej tematyki dotyczą fotografie,
 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych,
 • część dokumentów jest dostępna tylko w jednym w formacie,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2020-12-17
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2021-11-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

zmiana wielkości czcionki,
zmiana kontrastu.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą standardowych skrótów klawiszy
TAB, SHIFT+TAB, ENTER.

[CTRL] -u uruchamia zaawansowany panel umożłiwiający:
- nawigację klawiaturą
- odczytywanie głosowe tekstów
- zmianę kontrastu
- podświetlenie linków
- powiększenie tekstu
- zwiększenie odstępów
- zmianę fontów na przyjazne dysflektyką
- powiększenie kursora
- nawigację po stronie po nagłówkach

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
[CTRL] oraz [0] aby przywrócić pierwotny widok

 

W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności.

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają wszelkich starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Dokładamy wszelkich starań by zdjęcia zawarte w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Bukowiecka
 • E-mail: administracja@mbpleszno.pl
 • Telefon: 65 616 49 42

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miasta Leszna
 • Adres: Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
 • E-mail: um@leszno.pl
 • Telefon: 65 529 81 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Budynki Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka znajdują się w następujących lokalizacjach:

Budynek 1: Gmach główny : ul. Bolesława Chrobrego 3, 64 -100 Leszno

Budynek 2: Biblioteka Ratuszowa : ul. Rynek 1, 64 – 100 Leszno

Budynek 3: Biblioteka Dworcowa: ul. Dworcowa 1, 64 -100 Leszno

Budynek 4: Filia Biblioteczna nr 1: ul. Święciechowska 13, 64 -100 Leszno

Budynek 5: Filia Biblioteczna nr 2: Al. Jana Pawła II 14, 64 -100 Leszno

Budynek 6: Filia Biblioteczna nr 4:  ul. 1-Maja 92, 64 -100 Leszno

Budynek 7: Filia Biblioteczna nr 5: ul. Barbary Jeziorkowskiej 48, 64 -100 Leszno

Budynek 8: Filia Biblioteczna nr 6: os. Zamenhofa 49a, 64 -100 Leszno

Budynek 9: Filia Biblioteczna nr 7: ul. Armii Krajowej 15, 64 -100 Leszno

 

 

Budynek 1: Gmach główny : ul. Bolesława Chrobrego 3, 64 -100 Leszno

Do budynku prowadzą 2 wejścia. 

W budynku nie funkcjonuje wejście dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Dla czytelników i dla gości otwarte jest wejście od frontu, do którego prowadzą schody od strony  ul. Bolesława Chrobrego.

Wejście od strony podwórza nie jest dostępne dla osób poruszających się wózkach, przeznaczone jest dla pracowników Biblioteki.

Za budynkiem od strony podwórza wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Progi w przejściach posiadają oznaczenia. Poza tym w budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma dostępnej windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku na pierwszym piętrze znajduje się czytelnia naukowa i prasy.

Stanowiska pracy w czytelni są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. W czytelni znajduje się jedno stanowisko komputerowe dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. 

W czytelni dostępne są czytaki dla osób ze specjalnymi potrzebami do korzystania na miejscu oraz do wypożyczenia na zewnątrz. 

W czytelni nie znajduje się powiększalnik ułatwiający osobom słabowidzącym dostęp do materiałów drukowanych.

W budynku znajduje się dostępna dla czytelników toaleta, która nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. 

 

Budynek 2: Biblioteka Ratuszowa : ul. Rynek 1, 64 – 100 Leszno

Do budynku prowadzi jedno wejście z poziomu ulicy, dostępne dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach. Drzwi otwierają się automatycznie. 

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Progi w przejściach nie posiadają oznaczeń. Poza tym w budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku na parterze znajduje się część czytelniana. 

Stanowiska pracy w czytelni są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. W czytelni znajduje się jedno stanowisko komputerowe dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. 

W czytelni niedostępne są czytaki dla osób ze specjalnymi potrzebami do korzystania na miejscu ani do wypożyczenia na zewnątrz. 

W czytelni nie znajduje się powiększalnik ułatwiający osobom słabowidzącym dostęp do materiałów drukowanych.

W budynku znajduje się dostępna dla czytelników toaleta, która nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. 

 

Budynek 3: Biblioteka Dworcowa: ul. Dworcowa 1, 64 -100 Leszno

Do budynku prowadzi jedno wejście z poziomu ulicy, dostępne dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach. Drzwi otwierają się automatycznie. Do pomieszczeń biblioteki prowadzą drzwi, które należy samodzielnie otworzyć. 

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Progi w przejściach posiadają oznaczenia. Poza tym w budynku znajdują się oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku prowadzi podjazd przeznaczony dla osób poruszających się na wózkach z poziomu ulicy.

W bibliotece znajduje się jedno stanowisko komputerowe dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. 

W bibliotece niedostępne są czytaki dla osób ze specjalnymi potrzebami do korzystania na miejscu ani do wypożyczenia na zewnątrz. 

W bibliotece nie znajduje się powiększalnik ułatwiający osobom słabowidzącym dostęp do materiałów drukowanych.

W budynku znajduje się dostępna toaleta, która jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. 

 

Budynek 4: Filia Biblioteczna nr 1: ul. Święciechowska 13, 64 -100 Leszno

Do budynku prowadzi jedno wejście. Pomieszczenia Biblioteki znajdują się na pierwszym piętrze.

W budynku nie funkcjonuje wejście dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Dla czytelników i dla gości otwarte jest wejście od frontu, do którego prowadzą schody od strony  ul. Święciechowskiej. 

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Progi w przejściach nie posiadają oznaczeń. Poza tym w budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma dostępnej windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku na pierwszym piętrze znajduje się czytelnia.

Stanowiska pracy w czytelni nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. W czytelni znajduje się jedno stanowisko komputerowe niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami. 

W czytelni nie znajduje się powiększalnik ułatwiający osobom słabowidzącym dostęp do materiałów drukowanych.

W budynku znajduje się dostępna dla czytelników toaleta, która nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. 

 

 

Budynek 5: Filia Biblioteczna nr 2: Al. Jana Pawła II 14, 64 -100 Leszno

Do budynku prowadzi jedno wejście. 

W budynku funkcjonuje wejście dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Dla czytelników i dla gości otwarte jest wejście od frontu, do którego prowadzi podjazd. 

Przy budynku znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Progi w przejściach posiadają oznaczenia. Poza tym w budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku na parterze znajduje się czytelnia, do której prowadzą schody.

Stanowiska pracy w czytelni są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. W czytelni znajduje się jedno stanowisko komputerowe dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. 

W czytelni nie znajduje się powiększalnik ułatwiający osobom słabowidzącym dostęp do materiałów drukowanych.

W budynku znajduje się dostępna dla czytelników toaleta, która nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. 

 

 

Budynek 6: Filia Biblioteczna nr 4:  ul. 1-Maja 92, 64 -100 Leszno

Do budynku prowadzi jedno wejście. 

W budynku nie funkcjonuje wejście dostępne dla osób poruszających się na wózkach. 

Dla czytelników i dla gości otwarte jest wejście od frontu, do którego nie prowadzi podjazd. 

Przy budynku nie znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Progi w przejściach nie posiadają oznaczeń. Poza tym w budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

W budynku na parterze znajduje się czytelnia.

Stanowiska pracy w czytelni są niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. W czytelni znajduje się jedno stanowisko komputerowe niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami. 

W czytelni nie znajduje się powiększalnik ułatwiający osobom słabowidzącym dostęp do materiałów drukowanych.

W budynku znajduje się dostępna dla czytelników toaleta, która nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. 

 

Budynek 7: Filia Biblioteczna nr 5: ul. Barbary Jeziorkowskiej 48, 64 -100 Leszno

Do budynku prowadzi jedno wejście. 

W budynku nie funkcjonuje wejście dostępne dla osób poruszających się na wózkach. 

Dla czytelników i dla gości otwarte jest wejście od frontu, do którego nie prowadzi podjazd. 

Przy budynku nie znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Progi w przejściach nie posiadają oznaczeń. Poza tym w budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

W budynku na parterze znajduje się czytelnia.

Stanowiska pracy w czytelni są niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. W czytelni znajduje się jedno stanowisko komputerowe niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami. 

W czytelni nie znajduje się powiększalnik ułatwiający osobom słabowidzącym dostęp do materiałów drukowanych.

W budynku znajduje się dostępna dla czytelników toaleta, która nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. 

 

Budynek 8: Filia Biblioteczna nr 6: os. Zamenhofa 49a, 64 -100 Leszno

Do budynku prowadzi jedno wejście. 

W budynku funkcjonuje wejście dostępne dla osób poruszających się na wózkach. 

Dla czytelników i dla gości otwarte jest wejście od frontu, do którego prowadzi podjazd. 

Przy budynku znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Progi w przejściach nie posiadają oznaczeń. Poza tym w budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

W budynku na parterze znajduje się czytelnia.

Stanowiska pracy w czytelni są niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. W czytelni znajduje się jedno stanowisko komputerowe niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami. 

W czytelni nie znajduje się powiększalnik ułatwiający osobom słabowidzącym dostęp do materiałów drukowanych.

W budynku znajduje się dostępna dla czytelników toaleta, która nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. 

 

Budynek 9: Filia Biblioteczna nr 7, ul. Armii Krajowej 15, 64-100 Leszno

 

Do budynku prowadzi jedno wejście. 

W budynku funkcjonuje wejście dostępne dla osób poruszających się na wózkach z poziomu ulicy. 

Dla czytelników i dla gości otwarte jest wejście od frontu, do którego prowadzi podjazd. 

Przy budynku znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Progi w przejściach nie posiadają oznaczeń. Poza tym w budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

W budynku na parterze znajduje się czytelnia.

Stanowiska pracy w czytelni są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. W czytelni znajduje się jedno stanowisko komputerowe dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. 

W czytelni nie znajduje się powiększalnik ułatwiający osobom słabowidzącym dostęp do materiałów drukowanych.

W budynku znajduje się dostępna dla czytelników toaleta, która nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.