Aktualności Dodano: 13 września 2023

Bezustannie coś mnie gna ku granicom

Data rozpoczęcia: 2023-09-22 17:00
Data zakonczenia: 2023-09-22 18:00


Wakacje, co prawda skończyły się, ale któż nie marzy dalej o dalekich podróżach? Nawet o tych bliskich, byle przemierzyć nowe przestrzenie, przekroczyć granice, które są obietnicą czegoś nowego. I tym razem podejmujemy wyzwanie i oferujemy wam wspaniałą podróż literacką w ramach cyklu spotkań Między Wierszami.


Wraz z wybitnymi literaturoznawcami, podążając śladami bohatera spotkania – Józefa Wittlina, przemierzymy dwa kontynenty, morza i… jeden ocean, pokonamy wiele granic i terytoriów, odbędziemy fascynującą podróż w czasie i przestrzeni. Na nowo odkryjemy biografię pisarza z pogranicza kultur. Wybitnego eseisty, poety, tłumacza Odysei oraz wielu innych dzieł literatury antycznej i nowożytnej.

Niestety… twórcy mało znanego dziś, a szczególnie aktualnie, zasługującego na nadzwyczajną uwagę. Dlaczego? Dlaczego granice i pogranicza? Ile ich w jednej biografii i co mogły wnieść w kolej losów naszego bohatera? Odpowiedzi szukać będą kolejni goście cyklu Między Wierszami – Pogranicza:Katarzyna Szewczyk-Haake oraz Jacek Hajduk

zapraszają
22 września o godzinie 17.00 do Biblioteki Ratuszowej w Lesznie
na wydarzenie z cyklu kawiarnianych spotkań literackich Między Wierszami
pt. Bezustannie coś mnie gna ku granicom. Wędrówki Józefa Wittlina  


Spotkanie będzie transmitowane na żywo na profilu Facebook Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie, a towarzyszyć mu będzie obecność symultanicznej tłumaczki języka migowego - Ewy Gano ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niesłyszącym SPON.

Katarzyna Szewczyk-Haake – literaturoznawczyni, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest badaczką dwudziestowiecznej literatury polskiej oraz komparatystką. Autorka publikacji pt. Kolce Grünewalda. Nie tylko o ekfrazach (Kraków 2018), Moralna strona ludzkiego bytu. O pisarstwie Józefa Wittlina (Kraków 2019), a także wydań krytycznych eseistyki Józefa Wittlina (Orfeusz w piekle XX wieku, Kraków 2021, Teksty rozproszone, Kraków 2023). Wyróżniona brązowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2017). Obecnie pracuje nad edycją krytyczną wierszy Józefa Wittlina.

Jacek Hajduk (ur. 1982 w Krynicy-Zdroju) – pisarz, tłumacz, filolog klasyczny i polski, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, adiunkt w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor książek o Pliniuszu Młodszym, Petroniuszu i Konstandinosie Kawafisie, a także o Teodorze Parnickim, Jerzym Stempowskim, Gustawie Herlingu-Grudzińskim i Stanisławie Vincenzie. Tłumacz poezji Kawafisa na język polski (Kanon. 154 wiersze (2014)). Ostatnio wydał Dziennik Roku Szczura (2022). Jego teksty były tłumaczone na angielski, niemiecki, ukraiński i chiński. Wkrótce nakładem wydawnictwa WIĘŹ ukaże się jego najnowsza książka: Józef Wittlin w Ameryce. Klasycznie obcy. Eseje i dzienniki podróży publikuje w „Przeglądzie Politycznym”. Mieszka w Krakowie.

Barbara Hałusek


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.