Aktualności Dodano: 16 listopada 2023

Gustaw Herling-Grudziński: granice człowieczeństwa - granice literatury

Data rozpoczęcia: 2023-11-24 17:00
Data zakonczenia: 2023-11-24 18:00

Cykl Między Wierszami – Pogranicza to ciągłe pokonywanie granic, odkrywanie terytoriów pogranicznych, przede wszystkim nieustanna podróż, wędrówka śladami wybranych pisarzy. Wchodzimy "między wiersze" biografii, docieramy do miejsc zapomnianych, ukrytych, a często i tych, których odkrycia stajemy się pierwszymi świadkami. Okazuje się, że i ta literatura, nazwana ambitną, "wysoką", uznana za mało dostępną dla przeciętnego czytelnika, staje się pasjonująca i przyciągająca w swym odbiorze. I tym razem nie będzie inaczej. Na zbliżającym się spotkaniu z cyklu Między Wierszami – Pogranicza przedstawimy Wam sylwetkę kolejnego wielkiego pisarza – Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Wraz ze znawczyniami jego życia i twórczości Aleksandrą Dębską-Kossakowską i Magdaleną Śniedziewską, odkryjemy wielką biografię twórcy "Innego świata", pisarza emigracyjnego, w kraju do końca PRL-u będącego na liście pisarzy zakazanych, eseisty, krytyka, dziennikarza, znawcy literatury i sztuki, żołnierza i więźnia sowieckich łagrów, wybitnego obserwatora i świadka czasów, w których przyszło mu żyć oraz człowieka o "niezłomnych wartościach". Razem przekroczymy granice obecne w jego życiu i twórczości, pod osłoną ciemności odkryjemy przesłania najważniejszego dzieła jego życia, czyli "Dziennika pisanego nocą".

 

 

Na kolejne spotkanie z cyklu Między Wierszami – Pogranicza
pt. Gustaw Herling-Grudziński: granice człowieczeństwa - granice literatury

zapraszają
Aleksandra Dębska-Kossakowska i Magdalena Śniedziewska

24 listopada (piątek) o godzinie 17.00 do Biblioteki Ratuszowej
Aleksandra Dębska-Kossakowska - dr hab., adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego, zajmuje się badaniem związków między sztuką plastyczną a literaturą oraz problematyką etyczną obecną w rozmaitych tekstach kultury. Autorka książek: Jan Józef Szczepański, Gustaw Herling-Grudziński wobec sztuki, Literackie reprezentacje historii: świadectwa - mediatyzacje - eksploracje (z Beatą Gontarz i Moniką Wiszniowską), współredaktorka (z Małgorzatą Krakowiak) tomów: Zobaczyć sens. Studia o Studia o malarstwie, literaturze i życiu i  Reprezentatywna mikroskala? Rozważania o tożsamości lokalnej mieszkańców Czeladzi z racji udziału ich przedstawicieli w bitwie pod Monte Cassino. Jej książka habilitacyjna Ludzki wymiar historii została poświęcona doświadczeniu historii wpisanemu w twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Konstantego Jeleńskiego i Czesława Miłosza.

Magdalena Śniedziewska – polonistka i italianistka, adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, autorka książek Wierność rzeczywistości. Zbigniew Herbert o postawie wobec świata i problemach jego reprezentacji (Kraków 2013), Siedemnastowieczne malarstwo holenderskie w literaturze polskiej po 1918 roku (Toruń 2014), „Osobiste sprawy i tematy”. Gustaw Herling-Grudziński wobec dwudziestowiecznej literatury włoskiej (Warszawa 2019), „Nuta autobiograficzna”. O twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (Kraków-Warszawa 2019), redaktorka dwutomowego wydania pism włoskich Gustawa Herlinga Scritti italiani 1944-2000 (Napoli 2022). Zajmuje się recepcją literatury włoskiej w Polsce, związkami literatury i malarstwa oraz motywami ptasimi w literaturze polskiej.

 Barbara Hałusek

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.