Aktualności Dodano: 03 października 2022

Iłła – niepokorna, tajemnicza, srebrzysta

Data rozpoczęcia: 2022-10-07 17:00
Data zakonczenia: 2022-10-07 18:00

Kazimiera Iłłakowiczówna, była kobietą nieprzeciętną, genialną poliglotką, wspaniałą, budzącą uznanie literatką, o której z podziwem wypowiadali się liczni krytycy m.in. Andrzej Grzymała-Siedlecki, Stanisław Lam. Nie utożsamiała się jednak z żadną z ówczesnych grup literackich. Wielbili ją Skamandryci, najbardziej Tuwim, Iwaszkiewicz, a także artyści np. Witkacy. Była blisko z nimi związana, jednak zawsze tylko towarzysko. Tworzyła sama, poetka osobna, stojąca z boku warszawskiej bohemy artystycznej, sama kształtując swój niepowtarzalny styl. Długo podpisywała się K. Iłłakowicz... długo, w związku z tym, spodziewano się autora – mężczyzny po drugiej stronie tekstu. - Mój Boże! Iłłakowicz jest kobietą! - krzyczał zszokowany Stefan Żeromski „zakochany” w wierszach poetki. 

Na kolejnym spotkaniu z cyklu Między Wierszami zaproszeni goście snuć będą opowieść o jednej z pierwszych kobiet, na stanowisku urzędnika państwowego, o krętych drogach które musiała przejść, aby osiągnąć sukces, o wielkim talencie, nieprzeciętnej inteligencji i wszechstronnym wykształceniu oraz o tym, jak prezydent Gabriel Narutowicz umierał na kolanach poetki, dlaczego Jan Lechoń nazywał ją czarownicą oraz o innych skrywanych tajemnicach.

Na spotkanie Między Wierszami – Teraz kobiety! poświęcone Kazimierze Iłłakowiczównie  pt. „Iłła – niepokorna, tajemnicza, srebrzysta” zapraszają Joanna Kuciel-Frydryszak oraz Alicja Przybyszewska. Spotkanie odbędzie się 7 października o godz. 17.00 w Bibliotece Ratuszowej.

Joanna Kuciel-Frydryszak – absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim, związana z Wrocławiem, dziennikarka. Autorka biografii Słonimski. Heretyk na ambonie (WAB 2012) nominowanej w najważniejszych konkursach na Historyczną Książkę Roku – im. K. Moczarskiego i O. Haleckiego, biografii Kazimiery Iłłakowiczówny Iłła (Marginesy 2017), nominowanej do Nagrody im. Józefa Łukaszewicza, a także bestsellerowej, pierwszej w Polsce książki o polskich służących Służące do wszystkiego (Marginesy, 2018), nominowanej m. in. w konkursach: Nagrody Historyczne „Polityki” 2019, Nagroda jury w konkursie im. Teresy Torańskiej 2019, w także Plebiscycie lubimyczytac. pl na Książkę Roku 2018. Książka Służące do wszystkiego zostały uznane za jedną z 10. książek roku 2018 wg Magazynu Książki do Czytania.

Alicja Przybyszewska - doktor nauk humanistycznych, literaturoznawczyni, bibliotekarz. Sekretarz Poznańskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Autorka książki Etyczny utylitarysta. Edmund Rygier w Teatrze Polskim w Poznaniu (1896-1908) (Poznań 2016), współautorka bibliografii monograficznej Adam Mickiewicz. Nowy Korbut. Bibliografia podmiotowa (Warszawa 2019), współredaktorka trzech tomów pokonferewncyjnych poświęconych twórczości Włodzimierza Odojewskiego. Publikuje m.in. w "Kronice Miasta Poznania" i "Poznańskich Studiach Polonistycznych". Pracuje w Ośrodku Dokumentacji Wielkopolskiego Środowiska Literackiego, oddziale Biblioteki Raczyńskich, który powołany został w celu gromadzenia archiwów literackich autorów związanych z Poznaniem i Wielkopolską. W Ośrodku zgromadzone są materiały źródłowe dotyczące Kazimiery Iłłakowiczówny, Wincentego Różańskiego, Przemysława Bystrzyckiego i wielu innych pisarzy, w tym rękopisy tekstów literackich i obszerna korespondencja pisarzy.

 

Barbara Hałusek

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.