Promocje książek

Przynajmniej raz w miesiącu odbywają się imprezy mające na celu upowszechnianie literatury poprzez bezpośredni kontakt z twórcami i ich dziełami. Połączone z promocją książek, stwarzają możliwość dialogu twórców słowa pisanego z publicznością.