Aktualności Dodano: 15 listopada 2021

Ptaki i ludzie - promocja książki

Data rozpoczęcia: 2021-12-09 17:00
Data zakonczenia: 2021-12-09 18:00

Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie serdecznie zaprasza na promocję najnowszej książki Stanisława Kuźniaka i Grzegorza Lorka pt. "Ptaki i ludzie". Spotkanie odbędzie się 9 grudnia 2021 r., o godz. 17:00 w Bibliotece Ratuszowej.

z przedmowy
prof. dr hab. Andrzej Dyrcz, czołowy polski ornitolog

Oto dzieło, w którym zgromadzono w jednej księdze wszystko, co dotyczy ptaków, miłośników i badaczy ptaków na Ziemi Leszczyńskiej. Książka ta ma ocalić przed zapomnieniem rzeszę ludzi, którzy poświęcili swój czas na ochronę, poznanie i badanie awifauny swojej „małej ojczyzny" w ciągu ostatniego stulecia, i to bez względu na ich narodowość. Przyczynia się też do tego dokumentacja fotograficzna. Dzieło pokazuje, jak ważna jest rola liderów, którzy potrafią ująć w ramy organizacyjne zapał ornitologów niezawodowych. Jak różnorodna była działalność ornitologów na Ziemi Leszczyńskiej, widać po spisie treści. Rzuca się w oczy szczególna troska o ochronę ptaków. Nie tylko obserwujemy, badamy i publikujemy, ale dbamy także o to, żeby było co obserwować. Można tu przytoczyć jeden znamienny przykład. Na wyspach jednego ze zbiorników wykryto dwa gniazda szablodziobów, których lęgi w Polsce są czymś wyjątkowym. Poziom wody w zbiorniku obniżył się i gniazda znalazły się na stałym lądzie. Publikacje naukowe opisujące podobne przypadki zwykle kończą się stwierdzeniem, że niestety gniazdo zostało splądrowane przez drapieżniki naziemne. Ale inaczej było na Ziemi Leszczyńskiej. Zorganizowano całodzienne dyżury przy gniazdach i młode szczęśliwie się wychowały.

Pierwsza część tej książki dotyczy historii ornitologii na Ziemi Leszczyńskiej. Druga część to opracowanie faunistyczne regionu, które, oprócz komentowanego spisu gatunków, obejmuje charakterystykę awifauny Ziemi Leszczyńskiej, jej zmiany w ciągu stulecia i kompletny spis literatury. Dobra znajomość aktualnego stanu awifauny jest ważna m.in. z tego powodu, że pozwoli w przyszłości na zarejestrowanie zmian, jakie w niej zachodzą pod wpływem działalności człowieka i ocieplenia klimatu.Ilość miejsc w Bibliotece Ratuszowej jest ograniczona do 45 osób w związku z reżimem sanitarnym. Do limitu miejsc nie wlicza się osób zaszczepionych pełną dawką szczepionki przeciwko COVID - 19. Możliwość wcześniejszej, bezpłatnej rezerwacji stolika po kontakcie mailowym lub telefonicznym.