Aktualności Dodano: 16 stycznia 2019

"Pulsująca obecność..." - książka dr Janiny Małgorzaty Halec

Data rozpoczęcia: 2019-01-16
Data zakonczenia:

Książka „Pulsująca obecność. Biblioteki publiczne w dziejach Leszna 1920-2014" autorstwa dr Janiny Małgorzaty Halec już do kupienia w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz Bibliotece Ratuszowej za jedyne 40 zł.

Janina Małgorzata Halec – dr nauk humanistycznych, regionalistka, animatorka kultury, popularyzatorka literatury i czytelnictwa, organizatorka sesji i konferencji. Długoletnia dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (od 1985), a później Miejskiej Biblioteki Publicznej (1999-2015). Autorka i redaktorka prac związanych z miastem i regionem, m.in. wydanej w 2017 roku w cyklu „Cives Nostri” monografii „Dr Bronisław Świderski (1873-1941). Lekarz, społecznik, regionalista”.

Dzieło dr Małgorzaty Halec – „Pulsująca obecność. Biblioteki publiczne w dziejach Leszna 1920-2014" stanowi wynik jej pracy badawczej, ale i osobistych dokonań. Pisała – co nie jest łatwe, pro domo sua – zachowując jednak dystans wobec własnych dokonań i oddając co należne całemu gronu poprzedników oraz współpracowników. Powyższe zestawienie dowodzi, że monografia dr J. M. Halec posiada bogatą obudowę dotyczącą Leszna dawnego i współczesnego, zwłaszcza w dziedzinie kultury książki. Autorka wykazała doskonałe opanowanie warsztatu badawczego i dokumentacji źródłowej.