Aktualności Dodano: 10 września 2020

Promocja książki „Tajna Siódemka. Harcerska konspiracja w Lesznie”

Data rozpoczęcia: 2020-09-24 18:00
Data zakonczenia: 2020-09-24 19:30

Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie zaprasza na promocję ksiażki prof. Waldemara Handke „Tajna Siódemka. Harcerska konspiracja w Lesznie”. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 24 września 2020 r. o godz. 18:00 w Bibliotece Ratuszowej.

... O tym, niewielkim – bo obejmującym sam początek okupacji – fragmencie obrazu oporu młodych Polaków z Leszna w Wielkopolsce opowiada to opracowanie. Traktuje ono o dziejach powstałej w Lesznie, w środowisku kolejarskiej młodzieży, konspiracji harcerskiej, która przyjęła miano „Tajnej Siódemki”, a która zrodziła się z kolejowej drużyny harcerskiej – zwanej „Czarną Siódemką”. Choć działała krótko – bo od 1935 roku – to wydała pięk- ny owoc w postaci konspiracyjnej drużyny harcerskiej. Harcerze z „Tajnej Siódemki” zapłacili wysoką cenę za swoją wierność przyrzeczeniu i prawu harcerskiemu, w którym patriotyczne poczucie obowiązku było jedną z głównych zasad.

Ta publikacja jest hołdem dla tamtych młodych ludzi, ukształtowanych w szeregach kolejowej „Czarnej Siódemki”, którzy w imię wartości, w których zostali wychowani i ukształtowani, podjęli działalność w szeregach konspiracyjnej „Tajnej Siódemki”, będącej kontynuacją tej „Czarnej”... Dla nich słowa przyrzeczenia harcerskiego były jednoznacznym drogowskazem i zobowiązaniem... Potwierdzili to, aż do ofiary życia. Pamiętajmy o tym co ich prowadziło:

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszny Prawu Harcerskiemu.

Ze Wstępu

 


  

„Czarna Siódemka” to potoczna nazwa 7 Drużyny Harcerskiej utworzonej pod patronatem Rodziny Kolejowej. Powstała ona w połowie lat 30. XX wieku, a nazwę zaczerpnęła od koloru chust używanych przez harcerzy. Jej członkowie rekrutowali się ze środowisk związanych z koleją.

Harcerze mieli świadomość niesprzyjającego położenia Leszna. Miasto znajdowało się wówczas w rejonie nadgranicznym, a wydawało się, że nadchodzą niespokojne czasy. Z tego powodu wielu starszych druhów podjęło decyzję o odbyciu służby wojskowej. Po wybuchu II wojny światowej harcerze z „Czarnej Siódemki” wzięli udział w wojnie obronnej 1939 r. Niestety niektórzy do domu już nie wrócili.

Przegrana wojna obronna i coraz trudniejsze warunki życia nie powstrzymały harcerskiej działalności w Lesznie. Członkowie „Czarnej Siódemki” w nowych okolicznościach postawili na działania konspiracyjne. Już jako „Tajna Siódemka” prowadzili nasłuch radiowy, zbierali informacje o niemieckich urzędnikach i policjantach, a w końcu przeprowadzili operację „Harcówka”. Z zajętej przez Deutsche Reichsbahn przedwojennej siedziby harcerzy w biały dzień wynieśli książki instruktorskie i spis członków drużyny harcerskiej.

Okupacyjna rzeczywistość wiązała się z wywózkami ludności na roboty, co nie ominęło druhów z Leszna. Po pewnym czasie doszło też do dekonspiracji leszczyńskiej siatki harcerskiej i Gestapo aresztowało poszczególnych członków „Tajnej Siódemki”. Niektórzy w wyniku brutalnych śledztw trafili do więzień lub obozów koncentracyjnych. Wielu nie przeżyło. Dziś możemy powiedzieć, że młodzi ludzie ponieśli najwyższą ofiarę, a ich groby są przykładem wierności harcerskim zasadom.

Po II wojnie światowej reaktywowano w Lesznie „Czarną Siódemkę”. Wtedy jednak druhowie znaleźli się w innych warunkach i musieli stawić czoła postępującemu procesowi sowietyzacji harcerstwa.