Aktualności Dodano: 02 stycznia 2020

Konkurs fotograficzny "5 kadrów"

Data rozpoczęcia: 2020-01-17 0:00
Data zakonczenia: 2020-01-17 23:59

Leszczyński Klub Fotograficzny, Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie oraz Archiwum Państwowe w Lesznie ogłasza konkurs fotograficzny pt. "5 kadrów". Konkurs związany jest ze 100-leciem powrotu Leszna do Macierzy.


Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie cyklu 5 zdjęć. Mają one pokazywać Leszno dokładnie  w 100 lat po powrocie do Polski. Spójny tematycznie cykl (np. cykl architektoniczny, cykl "jeden dzień z życia miasta", cykl "Jeden dzień z życia człowieka")  5 fotografii powinien być wykonany w dniu 17.01.2020 r. w Lesznie (ważne są parametry EXIF generowane przez aparat fotograficzny).
Do konkursu przyjęte zostaną zdjęcia przesłane e-mailem do 20.01.2020 r. na adres: promocjabiblioteka@gmail.com. W temacie maila prosimy wpisać "Leszno - konkurs fotograficzny".  Dopuszczone do udziału będą tylko zdjęcia nie poddane modyfikacji cyfrowej (dopuszczalna jest tylko programowa poprawa jasności i kontrastu obrazów).
Spośród nadesłanych cykli zdjęć zostaną wybrane 3 najlepsze, które nagrodzone będą nagrodami rzeczowymi.
Wszystkie wykonane przez uczestników zdjęcia przekazane zostaną do zasobów Archiwum Państwowego w Lesznie oraz zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie. Ich ewentualne późniejsze wykorzystanie będzie możliwe po odpowiednich ustaleniach z autorami poszczególnych cykli.
Wyniki konkursu wraz z publikacją nagrodzonych prac nastapi w lutowym numerze miesięcznika "Leszczyniak", a potem na profilach i stronach organizatorów.


Zapraszamy do udziału w konkursie.