Aktualności Dodano: 19 Grudnia 2019

Mijający rok w bibliotekach powiatu

Data rozpoczęcia: 2019-12-19
Data zakonczenia:

   Najciekawsze działania zrealizowane w 2019 r., ważne osiągniecia, problemy warte omówienia i plany na przyszłość – to tematy spotkania, które 19 grudnia br. odbyło się w Bibliotece Ratuszowej. Wzięli w nim udział wszyscy dyrektorzy i kierownicy bibliotek powiatu leszczyńskiego, instruktorki z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu Justyna Stoltmann-Prędka i Magdalena Słocińska oraz pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie zaangażowani w pracę dla powiatu, na czele z dyrektorem Andrzejem Kuźmińskim.

   Krzysztof Taciak, wieloletni instruktor powiatowy MBP, podzielił się swoimi refleksjami odnoście tendencji i kierunków we współczesnym bibliotekarstwie, a także pracy instrukcyjno-metodycznej w aspekcie relacji między bibliotekami gminnymi a powiatową i wojewódzką. Wśród najistotniejszych kwestii i tematów znalazły się: polepszenie bazy lokalowej, które zwiększa możliwości bibliotek, automatyzacja procesów bibliotecznych, znaczenie komputeryzacji, multimedialność, tworzenie bazy bibliografii regionalnej, kształcenie i doskonalenie zawodowe kadry, opieka merytoryczna, współpraca przy organizacji spotkań autorskich, wystaw i warsztatów. Miejska Biblioteka Publiczna dysponuje blisko dziesięcioma wystawami dostępnymi do wypożyczenia. Biblioteki samorządowe z terenu powiatu leszczyńskiego mają również możliwość umieszczania swoich obiektów w wydzielonych subbibliotekach regionalnych Leszczyńskiej Biblioteki Cyfrowej.

   Na zakończenie Justyna Stoltmann-Prędka, kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego WBPiCAK w Poznaniu, dokonała podsumowania tegorocznej działalności edukacyjno-szkoleniowej na rzecz bibliotek w Wielkopolsce i nakreśliła główne zadania na rok 2020.

   Przedświąteczne spotkanie było jednocześnie pożegnalnym. Od przyszłego roku Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie przestaje pełnić rolę ośrodka realizującego zadania na rzecz bibliotek powiatu.