Aktualności Dodano: 01 sierpnia 2018

"Ojcowie Niepodległości"

Data rozpoczęcia: 2018-08-01
Data zakonczenia:

We wtorek o 17.00 rozpoczęło się spotkanie, po którym nastąpiło otwarcie wystawy "Ojcowie Niepodległości" przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej. Na wernisażu obecny był dyrektor IPN w Poznaniu dr hab. Rafał Reczek, który opowiedział o wystawie oraz drogach Polaków do niepodległości. Po nim głos zabrał Damian Małecki, pracownik naszej biblioteki, a prywatnie doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego, który opowiadał o leszczyńskich "Ojcach Niepodległości". 
 
Na spotkaniu obecni pbyli przedstawiciele władz Miasta Leszna, m.in. wiceprezydent Adam Mytych oraz radni Rady Miasta Leszna. Wystawa prezentowana jest na Rynku w Lesznie. Będzie dostępna do 20 sierpnia 2018 r.
 
Wystawa plenerowa, składająca się z 10 wolnostojących ekspozytorów trzyplanszowych na planie trójkąta foremnego. Część wstępna (plansze 2-12) zawiera m.in. opis idei wystawy, mapę Polski z lat 1918-1923 prezentującą proces kształtowania się polskich granic, oś czasu ukazującą najważniejsze wydarzenia procesu odbudowy państwowości, a także przedruki pierwszych stron Monitora Polskiego z pierwszych dni niepodległości. Dodatkowo zaprezentowano również opis towarzyszącej wystawie ogólnopolskiej akcji #mojaniepodległa.

W głównej części wystawy (plansze 13-30) zaprezentowane zostały postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego. Oprócz wielkoformatowych zdjęć w skali rzeczywistej prezentujących tytułowych „Ojców Niepodległości”, plansze zawierają również krótkie biogramy postaci, a także interesujący wybór fotografii archiwalnych. 

Wśród bohaterów wystawy jest artysta, są dyplomaci, żołnierze i politycy, a także działacze społeczni. Reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: NIEPODLEGŁOŚCI. Nie oznaczało to, że we wszystkim byli zgodni i we wszystkim wzorowo współdziałali. Pozostali wierni własnym poglądom, ale wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku WOLNOŚCI.


Autorzy wystawy: dr Zofia Fenrych, Mateusz Lipko. Współpraca: Grzegorz Czapski, Maciej Frycz, Paweł Miedziński, Magdalena Ruczyńska, dr Paweł Skubisz, prof. Włodzimierz Suleja.