Aktualności Dodano: 19 października 2016

Wernisaż wystawy fotografii Andrzeja Przewoźnego

Data rozpoczęcia: 2016-10-19
Data zakonczenia:

Wystawa pt. „Człowiek” to zestaw fotografii przedstawiajacych spotkanie z drugim człowiekiem. Spotkanie w przestrzeni studia fotograficznego oraz spotkanie w przestrzeni pozastudyjnej. To portre - ty prawdziwe, które nie są poddane modyfikacjom za pomocą programów graficznych. To zapis uczuć i myśli, jakie wywołuje w człowieku spotkanie z dru - gim człowiekiem, który w dłoni trzyma aparat foto - graficzny.

W okresie od 10 do 30 października 2016 roku w 37 miejscowościach naszego województwa, odbędzie  się ok. 80 wystaw, spotkań i warsztatów fotograficznych podczas których swoją twórczość zaprezentuje indywidualnie 35 artystów, a w pokazach zbiorowych uczestniczyć będzie ponad 350 twórców.