Aktualności Dodano: 01 Grudnia 2018

Pulsująca obecność. Biblioteki publiczne w dziejach Leszna 1920-2014

Data rozpoczęcia: 2018-12-01
Data zakonczenia:

„Celem niniejszej pracy jest ukazanie bibliotek, ich dziejów i roli, jaką w życiu kulturalnym miasta w poszczególnych okresach jego historii odgrywała każda biblioteka publiczna. Rozpatrywane kolejno samodzielne biblioteki publiczne ulegały przekształcaniu i łączeniu; ostatecznie więc, jak wcześniej stwierdzono, ich dorobek i tradycje składają się również na tę instytucję, która istnieje współcześnie – Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Grochowiaka, funkcjonującą w czasie zmian nawet gwałtownie postępujących we wszystkich dziedzinach życia.

W okresie objętym tematem niniejszej pracy, w latach 1920-2014, w Lesznie działały: Publiczna Biblioteka i Czytelnia Towarzystwa Czytelni Ludowych, z przerwą podczas II wojny światowej i okupacji, Powiatowa Biblioteka Publiczna, Miejska Biblioteka Publiczna, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka, również osiedlowe biblioteki publiczne i Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka.

Na pytanie, w jakich warunkach powstawała, jaki kształt organizacyjny każda biblioteka publiczna przyjmowała, jakie podejmowała działania, jaka była jej rola i jak się ona zmieniała, ma też odpowiedzieć prezentowana praca. Uwaga skupiona jest głównie na Lesznie, jednak przy opisywaniu bibliotek o szerszym zasięgu działania niż miasto, podjęte zostały skrótowo również niektóre zagadnienia dotyczące ich działalności poza Lesznem. Uwzględnione też zostały fragmentarycznie biblioteki istniejące w powiecie czy województwie leszczyńskim, bez zagłębiania się jednak we wszystkie aspekty ich działalności w poszczególnych środowiskach.”.

(fragment książki Janiny Małgorzaty Halec)