Aktualności Dodano: 20 marca 2019

Spotkanie z Romanem Chojnackim

Data rozpoczęcia: 2019-03-20
Data zakonczenia:

Spotkanie, podczas którego Roman Chojnacki oraz Segiusz Sterna-Wachowiak dyskutowali ze sobą, a także z licznie zgromadzoną w Bibliotece Ratuszowej publicznością obfitowało w wiele interesujących pytań i często trudnych oraz złożonych odpowiedzi. Roman Chojnacki opowiadał o swojej burzliwej historii, emigracji, rodzinie i wierze, ale także wiele czasu poświęcił na to co było tego wieczoru najbardziej istotne - czyli poezji. Poezji jak sam wspominał bardzo trudnej, zaangażowanej i często kontrowersyjnej.Po zakończonym spotkaniu dyrektor MBP Andrzej Kuźmiński wręczył naszemu gościowi książkę "Spacer po Lesznie Grochowiaka".

Roman Chojnacki (ur. 1954 r. w Lesznie), poeta, krytyk literacki, autor scenariuszy teatralnych. Studia filologiczne odbył na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Debiutował arkuszem poetyckim Głos pierwszy (1973, Witryna Poetycka Okręgowego Klubu Studentów „Od Nowa” w Poznaniu). Od 1973 r. związany był z poznańskimi teatrami studenckimi oraz z grupą poetycką „Od Nowa”. W latach 1980-1988 był sekretarzem literackim Państwowego Teatru Nowego w Poznaniu oraz współredaktorem czasopisma teatralnego „Zza kulis”. Wiersze, prace krytyczne, recenzje i teksty programowe młodej poezji lat 70. publikował w „Integracjach”, „Studencie” i „Akcencie”.

W 1981 r. był przewodniczącym Koła Młodych przy poznańskim oddziale dawnego Związku Literatów Polskich. Po 13 grudnia 1981 r. publikował w obiegu niezależnym pod pseudonimem Ludwik Piechocki. W 1982 r. w ramach ogólnopolskiej akcji Służby Bezpieczeństwa i Wojskowej Służby Wewnętrznej powołany został do wojska i wcielony do karnej kompanii w Wojskowym Obozie Specjalnym w Rawiczu. W 1988 r. wyemigrował do Kanady, skąd powrócił do Polski w 2018 r.