Aktualności Dodano: 11 marca 2020

Stanisław Grochowiak - poeta i przyjaciel

Data rozpoczęcia: 2020-03-10
Data zakonczenia:

Wyjątkowe spotkanie odbyło się we wtorek, 10 marca 2020 r. w Bibliotece Ratuszowej. Prof. Jacek Łukasiewicz, wybitny literaturoznawca, przyjaciel Stanisława Grochowiaka, autor książki "Poeta Grochowiak" podzielił się swoimi wspomnieniami o poecie oraz przemyśleniami o jego twórczości. Spotkanie poprowadził dr Sergiusz Sterna-Wachowiak.

Wydana pod koniec ubiegłego roku książka Jacka Łukasiewicza „Poeta Grochowiak” znajduje się w zbiorach biblioteki. Tytuł ten zasila obszerny dział poświęcony Stanisławowi Grochowiakowi. Pojawienie się tego wydania zbiega się również z ogłoszeniem XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Stanisława Grochowiaka, organizowanego przez Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Miejską Bibliotekę Publiczną w Lesznie. Grochowiak zatem zostaje wywołany do tablicy.
Jacek Łukasiewicz (ur. 21 czerwca 1934 we Lwowie) - polski poeta, krytyk literacki, historyk literatury, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest autorem dziewięciu tomów poezji oraz licznych publikacji krytyczno- i historycznoliterackich.

„Mieliśmy po jedenaście lat, kiedy go poznałem. Czytałem wiele jego wierszy, zanim zostały opublikowane, wypowiadałem się o poezji Grochowiaka, także w druku, wielokrotnie, zarówno za jego życia, jak i po śmierci. Metrykalnie – i z pewnością mentalnie – należę do jego epoki […]. Czytam więc teraz wiersze Grochowiaka na nowo, po kolei, tom po tomie, w czterdzieści lat po jego śmierci; sięgam też po utwory za jego życia nieopublikowane (wiele z nich znałem wcześniej), rozumiejąc, że poznaję je teraz trochę inaczej, widzę wyraźniej to, czego wtedy nie dostrzegłem albo co widziałem niejasno; to zaś, co wydawało mi się pierwszoplanowe, nieraz odsuwa się na plan dalszy”.

– Jacek Łukasiewicz