Aktualności Dodano: 07 Sierpnia 2017

Zakup nowości wydawniczych

Data rozpoczęcia: 2017-08-07
Data zakonczenia:

W roku 2017 Biblioteka uzyskała dofinansowanie w wysokości 23.994 zł. Celem programu jest zwiększenie atrakcyjności ofert bibliotek publicznych przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacja zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej. Egzemplarze książek zakupione w ramach dotacji oznakowano pieczątką o treści „Zrealizowano ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.
Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”