Aktualności Dodano: 28 września 2023

Józef Czapski - między malarstwem a literaturą

Data rozpoczęcia: 2023-10-06 17:00
Data zakonczenia: 2023-10-06 18:00

Podróż to droga. Droga to pokonywanie przestrzeni. Przestrzeń do granice. Przemierzamy pogranicza, przekraczamy granice, pokonujemy czas. A wszystko to podczas spotkań literackich z cyklu Między Wierszami – Pogranicza. I tym razem, podążając śladami kolejnego pisarza, ponownie zabierzemy Was w cudowną literacką podróż. Przedstawimy pisarza, który miłość oddał również sztukom innym niż słowo pisane, człowieka uwikłanego w wiry okrutnej historii, wrażliwego i czułego na losy drugiego człowieka. O wspaniałej biografii wielkiego, w dosłownym i przenośnym tego słowa znaczeniu, człowieka i jego wielkiej twórczości, rozpiętej na biegunach sztuki i literatury będą snuć opowieść badaczki i specjalistki życia i dzieł Józefa Czapskiego.

Na kolejne spotkanie z cyklu Między Wierszami – Pogranicza pt. Józef Czapski – między malarstwem a literaturą, które odbędzie się
6 października 2023 roku, o godz. 17:00
w Czytelni Naukowej
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie
zapraszają
Elżbieta Skoczek i Agata Janiak.

 

Agata Janiak - doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa. Zajmuje się polską literaturą emigracyjną po II wojnie światowej, szczególnie twórczością Józefa Czapskiego. Doktorat zatytułowany Eseistyka Józefa Czapskiego. Poetyka i metafizyka obroniła w 2017 roku na Uniwersytecie Wrocławskim, praca została wyróżniona w Konkursie Archiwum Emigracji. Autorka książki Ten, który widzi. O twórczości literackiej Józefa Czapskiego (Kraków 2020). Redaktorka tomu Czytając Czapskiego (Kraków 2015). Pracuje w Dziale Rękopisów w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, gdzie opracowuje archiwa literackie.

Elżbieta Skoczek - dyrektor Festiwalu Józefa Czapskiego, prezes Fundacji SUSEIA. Od wielu lat zajmuje się twórczością Józefa Czapskiego:  przegląda archiwa, odczytuje dzienniki i zbiera informacje o dziełach malarza (projekt: Catalogue raisonné dzieł Józefa Czapskiego), nagrywa rozmowy z tymi, którzy znali autora Na nieludzkiej ziemi. W 2017 roku powołała Festiwal Józefa Czapskiego. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Literatura 2020). Kuratorka wystaw „Józef Czapski en France. Œuvres des collections privées" (2020), „Józef Czapski  dzieła z kolekcji prywatnych” (2022), „Józef Czapski. Dzieła z kolekcji Markiza Michaela Popiela de Boisgelin" (2023). Redaktor naukowy książki Czapski raz jeszcze. Errata do biografii Józefa Czapskiego (Kraków 2021), autorka tekstu o związkach Czapskiego i Pallotynów (w książce pt. Czapski. Itinéraires de vérité, Paryż 2020). Publikuje artykuły w języku polskim i francuskim na stronach jozefczapski.pl i czapskifestival.pl.

 Barbara Hałusek


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.