Aktualności Dodano: 19 września 2018

Wykłady dr. Rafała Sierchuły

Data rozpoczęcia: 2018-09-19
Data zakonczenia:

W Bibliotece Ratuszowej odbyły się wykłady dla młodzieży. Tym razem młodzież słuchała wykładu dr. Rafała Sierchuły na temat Adama Misiaka.

Misiak Adam Józef (1900–1967) to kupiec, podpułkownik, działacz Stronnictwa Narodowego. Urodził się 23 XII w Poznaniu, w rodzinie kupieckiej, był synem Antoniego i Stanisławy z Ludwiczaków. Pod koniec pierwszej wojny światowej został powołany do wojska niemieckiego. Na początku 1919 r. zdezerterował i wstąpił do oddziałów powstańczych walczących pod Nakłem. Służył później w 1 Pułku Artylerii Wielkopolskiej, walczył w grupie wielkopolskiej gen. Daniela Konarzewskiego we Lwowie, a na początku 1920 r. w oddziałach przejmujących Pomorze z rąk niemieckich. Brał następnie udział w wojnie 1920 r. W wojsku doszedł do stopnia porucznika (ze starszeństwem od 1 IV 1923) w 15 pułku artylerii polowej (pal). Podczas pełnienia służby wojskowej uzyskał świadectwo dojrzałości. W r. 1925 podjął studia na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniw. Pozn., lecz przerwał je w r. 1926 i osiedlił się w Lesznie, gdzie założył pierwszą polską hurtownię galanterii. Prowadził ożywioną działalność społeczną w «Sokole», Tow. Chrześcijańskich Kupców Samodzielnych, Kole Studentów w Lesznie, a także w organizacjach kombatanckich (jako prezes na okręg leszczyński Związku Oficerów Rezerwy i Związku Powstańców i Wojaków). Zasiadał w radzie miejskiej Leszna i sejmiku powiatowego. W r. 1938 został wybrany do Poznańskiego Sejmiku Wojewódzkiego.

Misiak należał do Obozu Wielkiej Polski (OWP), Stronnictwa Narodowego (SN), z ramienia których organizował komitety wyborcze do rad miejskich i parlamentu. W r. 1932 został wybrany sekretarzem rady powiatowej SN na powiat leszczyński, a w lutym 1934 do Zarządu Wojewódzkiego Wydziałów Młodych (WM) SN w Poznaniu. Powierzono mu kierownictwo Zarządu Powiatowego WM w Lesznie i nadzór nad wojskowym wyszkoleniem członków WM na terenie pow. Leszno, Wolsztyn i Rawicz. Równocześnie w l. 1934–5 był kierownikiem Zarządu Powiatowego SN w Lesznie, a od r. 1936 kierownikiem rejonu obejmującego pow. Leszno, Gostyń i Rawicz. W l. 1934–9 wydawał M. „Gazetę Leszczyńską”, a od r. 1936 także „Zachodni Dziennik Narodowy”. Za swą działalność polityczną i wydawniczą otrzymał w l. 1933–5 dziesięć wyroków sądowych, w tym kary więzienia odbyte w Lesznie i Rawiczu. W przeddzień wyborów parlamentarnych w r. 1935 został prewencyjnie aresztowany i wywieziony do Berezy Kartuskiej (5 IX – 13 X 1935).

Wykład realizowany jest w ramach projektu „(s)Twórz Niepodległość” dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.