Aktualności Dodano: 22 stycznia 2023

160 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Data rozpoczęcia: 2023-01-22
Data zakonczenia:

Powstanie styczniowe to największy i najdłużej trwający polski zryw niepodległościowy, wybuchło 160 lat temu, 22 stycznia 1863 r. Objęło swym zasięgiem Królestwo Polskie i część wschodnich kresów dawnej Rzeczypospolitej.

Powstanie Styczniowe do dziś stanowi przedmiot zainteresowania i dyskusji historyków od dziesięcioleci próbujących rozstrzygnąć dylemat dotyczący jego wybuchu, przebiegu i skutków, jakie przyniósł jego upadek. Powstanie przeszło do historii jako synonim długotrwałej wojny partyzanckiej toczonej przez podziemne państwo, będąc później w Europie swoistym wzorcem tzw. małej wojny i powszechnego oporu.

By uczcić pamięć o tych wydarzeniach 22 stycznia 2023 roku w MBP odbył się wykład dra Emiliana Prałata "Powstanie Styczniowe. Fakty, obrazy. mit". Czytelnicy mogli również zwiedzać wystawę multimedialną "Powstanie Styczniowe w obrazach i literaturze".