Aktualności Dodano: 25 września 2023

Bezustannie coś mnie gna ku granicom. Wędrówki Józefa Wittlina

Data rozpoczęcia: 2023-09-25
Data zakonczenia:

W piątek, 22 września 2023 zaprosiliśmy naszych Czytelników na pasjonującą rozmowę o stoicko-franciszkańskim uśmiechu, życiu i twórczości Józefa Wittlina z frapującymi anegdotami i opowieściami. Z dwojgiem wybitnych literaturoznawców przewędrowaliśmy śladami wybitnego pisarza wiele granic, wojen i pół świata. 

Po raz kolejny uruchomiliśmy nasze biblioteczne studio i po raz kolejny zaprosiliśmy do rozmowy o literaturze, twórcy i granicach dwoje wybitnych literaturoznawców. Naszymi gośćmi byli: Katarzyna Szewczyk-Haake – literaturoznawczyni, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Jacek Hajduk - pisarz, tłumacz, filolog klasyczny i polski, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, adiunkt w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bohaterem wieczoru był niesłusznie zapominany dziś Józef Wittlin, autor ,,Soli ziemi’’, w latach czterdziestych ubiegłego wieku najbardziej rozpoznawany za oceanem pisarz naszej części świata, który miał wielkie szanse na Nagrodę Nobla. 

- Człowiek który z natury był pacyfistą, z natury kochał świat, kochał ludzi urodził się w takim momencie, że załapał się na kilka wojen i właściwie na jego oczach rozpadł się świat w którym wyrósł - tak genialnego autora przedstawił dr Hajduk. -  A potem nastąpiła II wojna, która okazała się jedną wielką katastrofą i która wygnała Wittlina do Stanów Zjednoczonych, gdzie jego życie również nie było usłane różami. 

- To nie jest autor krotochwilny - dopowiadała profesor Szewczyk- Haake. 

Gospodarzem spotkania była Barbara Hałusek.

Wszystkie rozmowy w ramach projektu ,,Między wierszami- pograranicza’’ transmitujemy z naszego bibliotecznego studio na żywo. Można do nich też wracać. Fascynującego spotkania profesor i doktora nie będziemy więc relacjonować. Zachęcamy do udziału w tej intelektualnej uczcie na profilu Facebook Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie: https://www.facebook.com/mbpleszno/videos/1043287993516497?locale=pl_PL  (z symultanicznym tłumaczeniem na  język migowy Ewy Gano ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niesłyszącym SPON). Naprawdę warto. 

Projekt ,,Między wierszami'' dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

Alicja Muenzberg-Czubała


profesor Katarzyna Szewczyk-Haake jest badaczką dwudziestowiecznej literatury polskiej oraz komparatystką. Autorka publikacji pt. Kolce Grünewalda. Nie tylko o ekfrazach (Kraków 2018), Moralna strona ludzkiego bytu. O pisarstwie Józefa Wittlina (Kraków 2019), a także wydań krytycznych eseistyki Józefa Wittlina (Orfeusz w piekle XX wieku, Kraków 2021, Teksty rozproszone, Kraków 2023). Wyróżniona brązowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2017). Obecnie pracuje nad edycją krytyczną wierszy Józefa Wittlina.

Jacek Hajduk to autor książek o Pliniuszu Młodszym, Petroniuszu i Konstandinosie Kawafisie, a także o Teodorze Parnickim, Jerzym Stempowskim, Gustawie Herlingu-Grudzińskim i Stanisławie Vincenzie. Tłumacz poezji Kawafisa na język polski (Kanon. 154 wiersze (2014)). Ostatnio wydał Dziennik Roku Szczura (2022). Jego teksty były tłumaczone na angielski, niemiecki, ukraiński i chiński. Wkrótce nakładem wydawnictwa WIĘŹ ukaże się jego najnowsza książka: Józef Wittlin w Ameryce. Klasycznie obcy. Eseje i dzienniki podróży publikuje w „Przeglądzie Politycznym”. Mieszka w Krakowie.