Aktualności Dodano: 20 stycznia 2023

Biblioteka Natury

Data rozpoczęcia: 2023-01-20
Data zakonczenia:

Kolejne z cyklu warsztatów edukacyjnych pn. Żwirek z Gabonu, wrotki na szkiełku i murarki w hotelu odbyły się w piątek 20 stycznia 2023 roku. Są one częścią projektu Biblioteka Natury, którego głównym zagadnieniem jest ochrona wody - największego dobra, jakie posiadamy.

Inicjatorem zajęć jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie. Warsztaty prowadzą specjalistki od edukacji ekologicznej z MPWiK.

Podczas zajeć uzestnicy poznają sposoby oszczędnego i racjonalnego gospodarowania wodą. Dowiedzą się skąd MPWiK czerpie wodę i w jaki sposób produkuje ono wodę dla mieszkańców. Prowadzący wyjaśnią również, dlaczego warto pić leszczyńską kranówkę oraz wskażą, gdzie można napić się wody ze źródełek wody pitnej w przetrzeni miejskiej.

Na pierwszych zajęciach uczniowie dowiedzili się kim był nosiwoda i co ma wspólnego faraon z leszczyńską kranówką, a w części praktycznej wykonali las w słoiku, czyli mini ekosystem, w którym można zaobserwować, jak przebiega obieg wody w przyrodzie. Natomiast ciekawostką drugich zajęć był mikroorganizm wielokomórkowy - niesporczak zwany niedźwiadkiem wodnym, który przeżyje nawet w kosmosie. Kolejne warsztaty ponoć zapowiadają się wybuchowo, co oznacza, że uczniowie wejdą w rolę dociekliwych chemików.

Cykl zajęć ma charakter teoretyczno-praktyczny i jest kierowany do uczniów leszczyńskich szkół, którzy są członkami kół naukowych.

Magdalena Woźna