Aktualności Dodano: 01 Maja 2019

Duchowieństwo katolickie w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 na obszarze Regencji Poznańskiej. Portr

Data rozpoczęcia: 2019-05-01
Data zakonczenia:

Marian Langner ur. 1942 r. w Bydgoszczy, absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu (dziś Uniwersytet Ekonomiczny). Działacz katolicki i społeczny – regionalista. Od 1982 roku związany zawodowo i rodzinnie z Lesznem. Autor m.in. książki „Ksiądz Jan Laskowski – mity i rzeczywistość” (2001), wydanej z okazji 100 rocznicy strajku dzieci szkolnych we Wrześni w 1901 roku, przedstawiającej sylwetkę duchowego przywódcy tych wydarzeń. Książka uzyskała wyróżnienie w 2002 roku w ramach XVIII Ogólnopolskiej Nagrody im. ks. dr. Bolesława Domańskiego (autora „Pięciu Prawd Polaka ogłoszonych na I Kongresie Polonijnym 6 marca 1938 roku w Berlinie). Marian Langner jest również autorem książki pt. „Wielkopolskie drogi O. Maksymiliana Kolbe” (1997, 2007), traktującej o mało znanych faktach z życia tego Świętego, wiążących się z Wielkopolską, a także haseł do „Słownika biograficznego Leszna” (2004, 2011) sylwetek zasłużonych kapłanów tego miasta. Od połowy lat siedemdziesiątych ub. wieku autor interesuje się tematem udziału duchowieństwa katolickiego w Powstaniu Wielkopolskim 1918–1919 i roli jaką ono odegrało w tych wydarzeniach, czego pokłosiem jest niniejsza publikacja. Marian Langner za swą różnorodną działalność społeczną nagradzany był wieloma znaczącymi odznaczeniami państwowymi i regionalnymi, szczególnym sentymentem darzy wyróżnienie „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” (2007) oraz „Medal Komisji Edukacji Narodowej” (2006).

Na zdjęciu autor z prof. Bogusławem Polakiem. Dawno temu połączyły ich wspólne zainteresowania Powstaniem Wielkopolskim, o którym prawdopodobnie prof. Bogusław Polak wie już prawie wszystko. Zdjęcie wykonano 13 stycznia 2019 roku podczas promocji książki Profesora pt. „Dowódca Grupy „Leszno” – Bernard Śliwiński. Ppłk dr Bernard Śliwiński 1883–1941” w Bibliotece Ratuszowej w Lesznie.