Aktualności Dodano: 15 września 2023

Każdy chce być kochany

Data rozpoczęcia: 2023-09-15
Data zakonczenia:

- Osoby z niepełnosprawnością też mają seksualność. Też chcą kochać i bardzo chcą być kochane. Nie jest to łatwy temat, bo to ciągle obszar tabu - mówiła między innymi Monika Karwacka, naukowiec z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nauczyciel i terapeuta osób z niepełnosprawnością intelektualną. W środę, 13 września, w sali audiowizualnej odbyły się warsztaty o problemowych zachowaniach seksualnych. 

Warsztat zorganizowały wspólnie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością "Nasz Dom Nasz Świat" i Leszczyńskie Stowarzysznie Razem z Nami.

 - Jean Vanier - twórca wspólnot Arka - powiedział kiedyś, że miłość nie zależy od ilorazu inteligencji  - zaczęła Karwacka. - Wszyscy ludzie, bez względu na swoje sprawności i niepełnosprawności, chcą być kochani. Bo seksualność to nie tylko ten aspekt związany z aktywnością seksualną, z przeżywaniem przyjemności seksualnej, ale też aspekt dotyczący bliskich emocjonalnych relacji z drugim człowiekiem. Jestem pedagogiem specjalnym, terapeutą pedagogicznym i seksuologiem. Od wielu lat wspieram osoby z niepełnosprawnością, przede wszystkim z niepełnosprawnością intelektualną, osoby w spektrum autyzmu, w odkrywaniu, akceptowaniu i rozwijaniu swojej seksualności. Rodziców terapeutów, nauczycieli wspieram w otwartości na te tematy.

W holu przed salą audiowizualną Stowarzyszenia Nasz Dom Nasz Świat i Razem z Nami oraz Zespół Szkół Specjalnych i Warsztaty Terapii Zajęciowej prezentowały informacje o swojej działalności. 

 (Al)