Aktualności Dodano: 04 września 2017

Kolejny projekt edukacyjny w naszej Bibliotece

Data rozpoczęcia: 2017-09-04
Data zakonczenia:

Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie im. Stanisława Grochowiaka w partnerstwie z Narodowym Centrum Kultury przystępuje do realizacji programu TRAUMA I DUMA, otwierając tym samym rekrutację dla uczestników.
Celem programu jest aktywizacja młodych ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży z małych miejscowości oraz terenów o rozrzedzonej infrastrukturze, poprzez edukację kulturalną z zakresu filmu, teatru, reportażu radiowego oraz wiedzy archiwizacyjnej. Program ma na celu zwrócenie uwagi młodych ludzi na otoczenie, w którym mieszkają i pomoc w odkryciu takiej perspektywy, z której każde miejsce, nawet najbardziej niepozorne i oddalone od centrów kulturalnych ma swą niepowtarzalną specyfikę, i może stać się ciekawe i ważne dla mieszkańców całej Polski, pod warunkiem umiejętnego opowiedzenia o tej lokalnej tożsamości za pomocą nowoczesnych środków komunikacji i atrakcyjnych form narracyjnych.
Aby osiągnąć założony cel programu konieczne jest jak najszersze dotarcie do młodzieży. Młodzież ma zapewnionego animatora kultury, który również pokaże jak znaleźć ciekawą historię związaną miejscem zamieszkania, która dotyka przeżycia traumatycznego lub opowiada o zjawiskach dających mieszkańcom poczucie dumy z lokalnej tożsamości. Opowieść o zdarzeniu traumatycznym ma funkcję terapeutyczną, oczyszczającą dla lokalnej społeczności przez sam fakt wypowiedzenia jej w sposób, który sprawia, że staje się ważna dla innych.
Prowadzona przez animatora młodzież weźmie udział w wybranych przez siebie warsztatach z zakresu filmu, teatru, reportażu radiowego oraz wiedzy dotyczącej obchodzenia się z archiwami instytucjonalnymi oraz prywatnymi (archiwa państwowe, kościelne, archiwa instytucji muzealnych, a także prywatne archiwa domowe - listy, dzienniki, albumy fotograficzne i inne). Dzięki zdobytym doświadczeniom, za pomocą wybranego rodzaju przekazu, młodzież przygotuje swoją opowieść, która będzie dostępna dla szerokiego kręgu odbiorców. Warsztaty dla młodzieży będą prowadzić instruktorzy wybrani przez NCK.
W związku z powyższym, otwarta zostaje rekrutacja do projektu. Poszukujemy uczestników w wieku od 15-18 roku życia, którzy wezmą udział w cyklu warsztatów, prowadzonych przez ekspertów Narodowego Centrum Kultury oraz. Uczestnicy podzieleni zostaną na dwie grupy, liczące 25 osób. Podczas warsztatów Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie gwarantuje całodniowe wyżywienie oraz zabezpiecza materiały, niezbędne do uczestnictwa w projekcie. Projekt kończy wycieczka do Warszawy, gdzie uczestnicy zaprezentują wygenerowane przez siebie w trakcie trwania warsztatów rezultaty pracy intelektualnej i wezmą udział w konferencji. Każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie partycypacji w projekcie.
Rekrutacja trwa do 22/09/2017. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową- metodycy@mbpleszno.pl; telefoniczną: 65-520-53-55, wew. 37 -Aldona Szymanowska; wszelkich informacji o projekcie udziela koordynator projektu- Wioletta Grochowiak, tel. 65 520 53 55 wew. 23.