Aktualności Dodano: 13 grudnia 2019

Nagroda Główna WTK dla Leszczyńskiego Towarzystwa Kulturalnego

Data rozpoczęcia: 2019-12-13
Data zakonczenia:

W ubiegłym tygodniu, podczas Dni Wielkopolski odbywających się jak co roku w dniach 3-5 grudnia na pamiątkę Sejmu Dzielnicowego w roku 1918 obradującego w Poznaniu,  Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne – na wniosek Prezydenta Miasta Leszna – otrzymało honorową Nagrodę Główną Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego.
 
Jest ona przyznawana od roku 1970 za zasługi dla wielkopolskiej kultury, ma charakter honorowy. Statuetkę Wielkopolskiego Pegaza  odebrał prezes LTK, Marek Wróbel, podczas uroczystości w historycznej sali Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Statuetkę wręczyli dr Włodzimierz Łęcki, przewodniczący kapituły oraz prof. dr hab. Jerzy Babiak, prezes WTK. W uroczystości brał udział dr Piotr Jóźwiak, z-ca prezydenta Leszna.
 
Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne jest najstarszym regionalnym towarzystwem w mieście. Powstało w listopadzie 1969 roku z przekształcenia  oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego istniejącego tu od roku 1963. Tak więc historia LTK na dobrą sprawę liczy nawet więcej niż 50 lat. Pierwszym prezesem był Zdzisław Smoluchowski, po nim Marian Niedźwiedziński z Krzycka Wielkiego, a w latach 1988-2014 funkcję prezesa pełnił dr Alojzy Konior. 
 
Towarzystwo było i jest przez cały ten okres  obecne w życiu miasta i Wielkopolski. Od 1986 ukazuje się kilka razy w roku czasopismo „Przyjaciel Ludu”, ostatnio wyszedł w listopadzie bieżącego roku jego 146. numer. W latach 1977-1981 towarzystwo  było, obok Wydziału Kultury i Sztuki leszczyńskiego Urzędu Wojewódzkiego,  współwydawcą „Rocznika Leszczyńskiego”. W okresie swego istnienia zorganizowało 55 konferencji samo bądź z innymi podmiotami, wydało, oprócz czasopism, ponad 120 publikacji oraz 25 medali, zorganizowało samodzielnie i przy współudziale innych organizatorów ponad 30 dużych wystaw o różnej tematyce, nie licząc ponad 120 ekspozycji mniejszych, najczęściej ze zbiorów kolekcjonerów swej sekcji.  Od roku 2014 odbywają się „Ratuszowe Wieczory”, podczas których wygłaszane prelekcje dotyczą postaci i wydarzeń związanych z miastem. Z okazji jubileuszu Leszczyńskiego Towarzystwa Kulturalnego jego Zarząd uhonorował medalem „Za Serce dla Kultury” kilkadziesiąt osób zasłużonych dla kultury.
 
Nagroda Główna Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego przyznawana jest co roku przez kilkunastoosobową  kapitułę uznającą dorobek nagradzanej osoby oraz instytucji, zespołu lub organizacji. Przewodniczy jej dr Włodzimierz Łęcki. Projektantem Wielkopolskiego Pegaza jest Józef Stasiński.

 Janina Małgorzata Halec